Daugavpilī un Jūrmalā no maija pieaugs siltumenerģijas tarifs, Dobelē – no jūnija

1 year ago 1450
ARTICLE AD BOX

Siltumenerģijas tarifs Daugavpilī 

SPRK skaidroja, ka Daugavpilī siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota gan dabasgāze, gan atjaunojamie resursi – šķelda, granulas un malka. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas no 1. maija ietekmējis pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" kurināmā (dabasgāze) izmaksu (+26,8%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksu (+13%) pieaugums. Šīs abas pozīcijas tarifā veido lielāko daļu jeb 83,7% no kopējām komersanta izmaksām, līdz ar to šo izmaksu svārstības energoresursu tirgū būtiski ietekmē "Daugavpils siltumtīklu" tarifa apmēru.

"Vēl līdz aprīļa beigām pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" spēkā ir iepriekš noslēgtais dabasgāzes līgums. Savukārt šā gada aprīlī komersants publicēja informāciju par jauno dabasgāzes līgumu, kas, ņemot vērā šī brīža saspringto dabasgāzes tirgus situāciju un cerot uz lētāku cenu nākotnē, noslēgts uz vienu mēnesi – līdz maija beigām. Šādu pieeju šī brīža tirgus situācijā izmanto arī citi regulētie siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji," norādīja SPRK padomes locekle Anna Upena.

Dabasgāzes cena biržā jeb dabasgāzes importa cena ietekmē dabasgāzes tirdzniecības gala cenu. Eiropas biržu cenu indeksus parasti izmanto dabasgāzes cenas referencei, slēdzot piegādes līgumus dabasgāzes importam Latvijā. Šāda dabasgāzes izcenošana ir ierasta prakse arī gāzes piegādēm mazumtirgū, piemēram, iegādājoties dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai.

SPRK skaidroja, ka aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā.

Attiecīgi dabasgāzes nākotnes darījumu cena 2022. gada marta mēnesim "Trading Hub Europe" biržā bija 81,22 eiro/MWh, savukārt šā gada aprīļa mēnesim sasniedza 130,70 eiro/MWh.

SPRK norādīja, ka pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena.

Tas nozīmē, ka, tiklīdz kurināmā cena būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam būs jānosaka zemāks tarifs.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" iesniedza SPRK šā gada 31. martā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Siltumenerģijas tarifs Jūrmalā

SIA "Jūrmalas siltums" no šā gada februāra piemēroja siltumenerģijas tarifu 69,97 eiro/MWh, bet no 1. aprīļa tarifs palielinājās par 10,5%, sasniedzot 77,34 eiro/MWh. Mājsaimniecību lietotājiem līdz šā gada 30. aprīlim vēl tiek piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas līmenis – 68 eiro/MWh.

Uzņēmuma siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas izmaksas. Tarifa izmaiņas no 1. maija saistītas ar kurināmā (šķelda) cenas pieaugumu.

Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu, plānots saražot 44%, savukārt izmantojot dabasgāzi – 56%, skaidroja SPRK.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA "Jūrmalas siltums" iesniedza SPRK šā gada 28. martā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Siltumenerģijas tarifs Dobelē

Šā gada 1. jūnijā spēkā stāsies jauns SIA "Dobeles enerģija" siltumenerģijas tarifs. 

SPRK skaidroja, ka pēdējo reizi siltumenerģijas tarifā iekļautās izmaksas tika pārskatītas pirms 14 gadiem, tarifu apstiprinot Jelgavas reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Līdz ar to jaunajā tarifā ir būtiski mainījušās gan iepirktās siltumenerģijas izmaksas, gan apjomi, kā arī citas izmaksu pozīcijas, kas ietekmējušas tarifa apmēru.

Siltumenerģiju SIA "Dobeles enerģija" saražo pati, izmantojot gan dabasgāzi, gan atjaunojamos resursus – koksnes granulas –, kā arī daļu siltumenerģijas iepērk no citiem siltumenerģijas ražotājiem. Salīdzinot ar 2021. gada faktiskajām izmaksām, lielāko izmaksu pieaugumu tarifā rada iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas, kas tarifā palielinājušās par 60,4%, kamēr komersanta peļņa samazinājusies par 37,8%.

"Jūnijā gaidāmais siltumenerģijas tarifs, salīdzinot ar citu SPRK regulēto siltumapgādes komersantu tarifiem, būs viens no zemākajiem valstī.

Tas galvenokārt saistīts ar to, ka SIA "Dobeles enerģija" noslēgusi dabasgāzes līgumu periodā, kad dabasgāzes cena tirgū, salīdzinot ar aktuālo situāciju, bija daudz zemāka. Tiesa, šovasar, beidzoties līgumam, komersantam būs nepieciešams noslēgt jaunu līgumu par aktuālo dabasgāzes tirgus cenu.  Tas ietekmēs arī tarifa apmēru," skaidroja SPRK padomes locekle Upena.

Līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu SPRK izdeva atļauju SIA "Dobeles enerģija" pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā komersantam būs iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt lietotājiem zemāku tarifu. Turklāt lēmums uzliek pienākumu komersantam iesniegt arī informāciju SPRK par jaunajiem kurināmā piegādes līgumiem un kurināmā cenas izmaiņām. 

Kopumā SPRK līdz 19. aprīlim izskatīšanā ir 17 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Siltumenerģijas tarifi Latvijā aplūkojami grafikā:

SPRK atzīmēja arī: ņemot vērā, ka līdz ar šā gada 1. maiju beidzas valsts noteiktais atbalsts siltumapgādes maksājumiem mājsaimniecībām, komisija aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai.

SPRK atgādināja, ka lietotājiem ir iespēja atteikties no pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes vai karstā ūdens nodrošināšanas arī īstermiņā. Proti, sadarbībā ar apsaimniekotāju māju iedzīvotājiem ir iespēja koriģēt pakalpojuma patēriņu, tādējādi par pakalpojumu kopumā maksājot mazāk.

Read Entire Article