Meklēšanas forma

Daļēji apmācies 20 °C Viegls vējš, 3.3 m/s no R-ZR
Ceturdiena, 2019. gada 22. AugustsVārda dienu svin: Rudīte, Everts

Vēl līdz 28. aprīlim var iesniegt savus ierosinājumus pilsētas publisko ūdeņu teritoriju attīstībai

Jana Bahmane
Vakar Jelgavas domē aizvadīta publiskās apspriešanas sanāksme pilsētas pašvaldības izstrādātajam tematiskajam plānojumam «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās». Sanāksmē piedalījās ap 15 jelgavnieku, kuri lielākoties interesējās par Lielupes krastmalu labiekārtošanas plāniem un iespējām. Jāatgādina, ka rakstiskus priekšlikumus pilsētas publisko ūdeņu izmantošanas plāna pilnveidošanai ikviens vēl var iesniegt līdz 28. aprīlim.

Sanāksmē Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Dace Stūre jelgavniekus iepazīstināja ar tematisko plānojumu un ieskicēja būtiskākos pilsētas ūdens teritoriju un ūdensmalu attīstības mērķus: veicināt publisku ūdensmalu pieejamību un ūdens teritoriju izmantošanu veselības veicināšanas pasākumiem un atpūtai, attīstīt jaunas piestātnes un citas publiskas būves, saglabāt ūdenstilpņu dabiskos krastus.

Daži no sanāksmes dalībniekiem uzsvēra nepieciešamību izstrādāt detalizētākus krastmalu izmantošanas nosacījumus, jo krastmalas ir atšķirīgas – kāda, iespējams, nav piemērota apbūvei, turpretī citā apbūve ir iespējama. Izskanēja priekšlikums noteikt īpašus nosacījumus katrai krasta zonai. D.Stūre skaidroja: darbs pie detalizētāka plānojuma vēl turpināsies, bet šī tematiskā plānojuma būtiskākais mērķis ir izvērtēt publisko ūdeņu teritoriju faktisko izmantošanu, pieejamību un izstrādāt risinājumus turpmākām krastmalu izmantošanas iespējām.

Tāpat klātesošie jelgavnieki ieteica padomāt par atpūtas un kempinga vietas izveidi Lielupes krastā. «Ideju līmenī esam apsprieduši, ka šādam nolūkam varētu tikt labiekārtota teritorija Lielupes labajā krastā Vecā ceļa galā. Šobrīd turpinās labiekārtošanas iespēju izvērtēšana,» norādīja D.Stūre.

Vēl tika aktualizēta nepieciešamību Lielupes labajā krastā pie tilta izveidot publisku laivu piestātni – vietu, kur cilvēkiem, kas laivo vai burā, pietauvoties un atpūsties. Šis ieteikums pamatots ar faktu, ka šobrīd Lielupes labajā krastā publiskas piestātnes nav. Tāpat izskanēja ieteikumi padomāt par dzeramā ūdens un labierīcību pieejamību piestātnēs.

D.Stūre norādīja, ka plānojumā tiks iekļauti arī daži kuģīšu īpašnieku un laivotāju ieteikumi, piemēram, par jaunu piestātņu izveidi, tiks izvērtēta iespēja attīrīt kanālu Pils parkā, bet no «Villa Medem» saimniekiem saņemts priekšlikums izveidot piekļuvi Driksai, lai daudzveidotu tūrisma iespējas. «Esam saņēmuši arī priekšlikumu izveidot piestātni pie skatu torņa Pils salā. To esam iesnieguši Dabas aizsardzības pārvaldē, un, ja atbilde būs pozitīva, jau šogad esam gatavi tur izveidot piestātni,» papildināja Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.

Sanāksmes noslēgumā tika aktualizēts arī jautājums par publisko ūdeņu tīrību, ko apdraud plūdi, kā rezultātā upē nonāk bioloģiskais piesārņojums, kā piemēru minot Platones upi. «Ūdens kvalitāte pazeminās mazūdens periodos, kad ūdens apmaiņa nav pietiekama un tas dabīgā veidā nespēj attīrīties. Platones upes krastos ir daudz degradētu teritoriju, kas var veicināt piesārņojumu, taču pēdējo gadu gaitā kritiskas situācijas nav bijušas,» norādīja Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vides pārvaldības speciāliste Solvita Lūriņa.

Jāatgādina, ka atklātas ūdens platības Jelgavā ir 272 hektāri jeb 4,5 procenti no pilsētas teritorijas, bet tematiskajā plānojumā aptvertie ūdeņi ir Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošie Lielupes, Svētes, Iecavas, Platones un Vircavas upju posmi. Šobrīd plānojumā iestrādātas vairākas jaunas publisko ūdeņu teritorijas izmantošanas iespējas, piemēram, paredzēts, ka perspektīvā labiekārtotas peldvietas varētu izveidot pie Svētes 6. līnijā, arī pie Platones un Vircavas upes, savukārt Driksā pretī Uzvaras ielai 61 nākotnē varētu tapt peldvieta suņiem.

Ar tematiskā plānojuma redakciju līdz 28. aprīlim var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14, kā arī elektroniski mājaslapā www.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 28. aprīlim pa pastu (pasta zīmogs), e-pastu dome@dome.jelgava.lv, portālā www.geolatvija.lv vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Tematiskais plānojums ir izstrādāts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projekta Nr.1-08/43/2018 «Tematiskā plānojuma «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās» izstrāde» ietvaros.

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti