Meklēšanas forma

Apmācies 5 °C Mērens vējš, 6.9 m/s no DA
Otrdiena, 2019. gada 12. NovembrisVārda dienu svin: Kaija, Kornēlija

Var pieslēgties jaunizbūvētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem

Ilze Knusle
SIA «Jelgavas ūdens», īstenojot projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta», pērn pilsētā izbūvējusi 20,5 kilometrus inženiertīklu – 12,4 kilometrus kanalizācijas un 8,1 kilometru ūdensapgādes ārējos inženiertīklus ar pievadiem. Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju un pieslēgt savu īpašumu centralizētajām komunikācijām.

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu Jelgavā sākām īstenot 2000. gadā, un tā mērķis ir uzlabot pakalpojuma kvalitāti un pieejamību pilsētā,» uzsver SIA «Jelgavas ūdens» Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode. Šajā laika periodā pilsētā no jauna izbūvēti vai rekonstruēti 108 kilometri kanalizācijas un ūdensapgādes inženiertīklu, un līdz šim iespēju pieslēgt īpašumu centralizētajam pakalpojumam izmantojuši apmēram 65 procenti potenciālo klientu. «Lai gan pēc katra posma pabeigšanas apkārtējo ielu iedzīvotājus esam informējuši par iespēju īpašumu pieslēgt centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, visi to nav izmantojuši, tādēļ vēlamies vēlreiz aicināt jelgavniekus to izdarīt. Protams, jāņem vērā, ka pieslēguma izbūve prasa zināmas izmaksas, tomēr iedzīvotāji lūgti rūpēties gan par apkārtējo vidi, gan par savām ērtībām un izmantot viņiem nodrošināto iespēju,» norāda I.Strode.

Lai īpašumu pieslēgtu centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, jāvēršas SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada ielā 4) Tehniskajā daļā un jāsaņem tehniskie noteikumi, iesniedzot šādus dokumentus: iesniegumu (to aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona; veidlapa pieejama mājaslapas www.ju.lv sadaļā «Veidlapas»); zemesgrāmatas apliecības kopiju; zemes robežu plāna kopiju; pilnvaras kopiju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas.

Pēdējā pusotra gada laikā iedzīvotāju aktivitāte, izvēloties pievienot īpašumu centralizētajiem komunikāciju tīkliem, augusi, jo stājās spēkā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi».

Noteikumi paredz, ka privātmājas īpašnieks, līdz kura īpašuma robežai ir izbūvēti ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas pievadi, dzīvojamai ēkai piegulošā zemes gabala robežās var veikt pagalma ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvi saimnieciskā kārtībā saskaņā ar atviegloto procedūru jeb izbūvēt pats. Tad nepieciešams pievada novietojuma plāns, bet pēc inženierkomunikācijas izbūves tā jāuzmēra dabā. SIA «Jelgavas ūdens» šis pakalpojums maksā 67,23 eiro ar PVN, bet to var veikt arī cits atbilstošs būvspeciālists vai būvkomersants.

Izbūvēto pieslēgumu ekspluatācijā pieņem SIA «Jelgavas ūdens», un pēc šī procesa būvniecības ierosinātājam uzņēmuma Abonentu apkalpošanas dienestā jānoslēdz līgums par ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.

Jāatgādina, ka jelgavniekiem ir iespēja saņemt arī pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei – šogad šajā programmā pieejamais pašvaldības finansējums ir 30 000 eiro. Daudzdzīvokļu mājām pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro, savukārt atbalsta apmērs vienģimenes mājai atkarīgs no tā, vai kanalizācijas izbūves darbus veic būvkomersants vai pats īpašnieks. Proti, ja privātmājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības līdzfinansējums veidos līdz 50 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Savukārt, ja darbus veiks pats īpašnieks vai būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi. Pieteikumus SIA «Jelgavas ūdens» var iesniegt līdz 10. jūnijam (ieskaitot) – veidlapas pieejamas mājaslapā www.ju.lv. Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve turpinās arī šogad.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti