Meklēšanas forma

Apmācies 9 °C Viegls vējš, 2.9 m/s no D-DA
Svētdiena, 2019. gada 17. NovembrisVārda dienu svin: Hugo, Uga, Uģis

Valsts ģimnāzija pieņemta ekspluatācijā

Ilze Knusle
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve ir noslēgusies, un šodien Būvniecības Valsts kontroles biroja komisija objektu pieņēma ekspluatācijā. Nu atlicis mēnesis, lai skolas kolektīvs no Jelgavas pils atgrieztos skolas telpās un jauno mācību gadu sāktu savās mājās. Vērienīgais projekts nesis ļoti daudz pārmaiņu – skola būtiski mainījusies gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Piedāvājam iepazīties ar to, kādā veidolā skola atsāks savu darbu vēsturiskajās telpās.

Ir noslēgusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā» daļa, kas paredz Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju un jauna aprīkojuma iegādi, nodrošinot mūsdienīgu, ergonomisku un rosinošu mācību vidi. Būvdarbi objektā ilga divarpus gadus, un skola piedzīvojusi kapitālas pārmaiņas – ēkai ir jauns jumts un logi, atjaunota un 20. gadsimta 30. gadu funkcionālajai arhitektūrai raksturīgos pelēcīgos toņos nokrāsota fasāde, labiekārtota teritorija un rekonstruēts stadions. Bet tas ir tikai no ielas redzamais. Būtiski ir arī tas, ka izbūvētas jaunas komunikācijas – apkure, kanalizācija, ūdensvads, elektrība –, kas nebija mainītas kopš ēkas atjaunošanas pēc Otrā pasaules kara. Tāpat sakārtota drenāžas sistēma un veikti vēl citi pasākumi, lai augstais gruntsūdeņu līmenis neradītu applūšanas draudus un nebojātu skolas pamatus.

Skola ar plašu bibliotēku un savu muzeju

Izremontētas arī skolas telpas, vienlaikus veidojot telpu grupas mācību priekšmetu blokiem, piemēram, valodu un vēstures bloku, matemātikas un informātikas bloku, dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas) bloku. Pagrabstāvā joprojām būs virtuve, ēdamzāle, garderobe un zēnu mājturības kabinets, bet no jauna izveidots meiteņu mājturības kabinets, kurā būs šujmašīnas un virtuves aprīkojums. Tāpat izbūvēta plaša un moderna bibliotēka, vieta atrasta arī skolas muzejam. Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts ģimnāzija izveidota 1922. gadā un pēc trīs gadiem atzīmēs 100. jubileju.

Šobrīd vēl tiek piegādātas pēdējās mēbeles, kas izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, jaunas iekārtas gan skolas ēdnīcai, gan meiteņu mājturības kabinetam, interaktīvie risinājumi mācību procesa dažādošanai un aprīkojums dabas zinātņu kabinetiem un laboratorijām. Saskaņā ar iepirkumu procedūru skolai nepieciešamās mēbeles – solus, krēslus, plauktus, skapjus un citas – izgatavo un piegādā Rīgas Krēslu fabrika par 750 320,98 eiro ar PVN, bet aktu zāles krēslus – uzņēmums «Plycollection» par 122 519,76 eiro ar PVN. Iekārtas skolas ēdnīcai piegādā SIA «Grandus» par 121 000 eiro ar PVN, bet par meiteņu mājturības kabineta aprīkojuma piegādi atbild uzņēmums «Vitrum», un jaunās iekārtas izmaksā 14 643,42 eiro ar PVN.

Izaicinājumi – laika un naudas izteiksmē

Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem, kas realizēts pēdējo gadu laikā, gan no paveiktā darba apjoma, gan no tehniskā un profesionālā izaicinājuma viedokļa, gan ieguldīto līdzekļu ziņā.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija starpstāvu pārsegumu nomaiņa. Atsedzot konstrukcijas, tika atklāts, ka virs klasēm starp stāviem ir nevis dzelzsbetona konstrukcijas, kā bija norādīts dokumentos, bet koka. Visticamāk, tās ir sekas skolas ēkas atjaunošanai pēc Otrā pasaules kara, kad tika izmantoti pieejamie materiāli, nevis tie, kas norādīti tehniskā projekta dokumentācijā. Konstrukciju nomaiņas procesa saskaņošana, tajā skaitā dažādu ekspertīžu veikšana, un pati nomaiņa prasīja apmēram pusgadu, kas nozīmēja arī visa projekta īstenošanas laika pagarinājumu un, protams, papildu izmaksas.

Defekti atklājās arī citviet, piemēram, aktu zāles jumta starpsijās nebija metāla stiegrojuma, bet tikai betons, aktu zāles balkona sijas bija deformētas, skolas iekštelpu kaļķa apmetums izrādījās sliktā stāvoklī un darbu laikā masveidā sāka drupt, nācās pastiprināt skatuves un 2. un 3. stāva kolonnas, demontēt 4. stāva torņa konstrukciju, kas nebija droša. «Procesam sekojām līdzi rūpīgi un katru jaunu niansi apspriedām darba grupā, lai par tālāko rīcību pieņemtu labāko iespējamo risinājumu. Izvērtējām visus drošības riskus, un konstrukcijas, kas varētu nākotnē radīt apdraudējumu, tika pastiprinātas vai nomainītas,» stāsta Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece Ineta Vintere. Viņa piebilst, ka būvkompānija PS «RERE būve 1», kura rekonstruēja skolu, strādāja atbildīgi un precīzi, kas ir ļoti būtiski tik liela projekta realizēšanā.

Projekta «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā» kopējās izmaksas ir 13 628 570,25 eiro. Attiecināmās izmaksas ir 9 432 598,08 eiro – 6 315 161 eiro (66,95 procenti) ERAF finansējums, 3 117 437,08 eiro (33,05 procenti) Jelgavas pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām. Neattiecināmās izmaksas ir 4 195 972,17 eiro, kas ir Jelgavas pašvaldības finansējums. Jelgavas Valsts ģimnāzijas būvniecības – būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvdarbu – izmaksas ir 12 309 592,19 eiro.

Skola ar vēsturi

Ēka, kurā atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzija, būvēta pēc arhitekta Valda Zebauera projekta un ekspluatācijā nodota 1939. gadā. Otrā pasaules kara laikā tika nopostīti apmēram 95 procenti pilsētas, un šī ēka bija viena no tām, kas tika atjaunota. Tā kā skola līdz šim vērienīgu remontu nebija piedzīvojusi, tā glabāja 20. gadsimta 30. gadu vēstures liecības, ko rekonstrukcijas gaitā tika nolemts maksimāli saglabāt – kur iespējams, atjaunot, bet atsevišķās vietās izveidot no jauna pēc analoģijas. Piemēram, tika saglabāti čuguna radiatori, kas nu izvietoti vietās, kur tie eksponējas – gaiteņos, klasēs, nišās, zālē. Tāpat atjaunots grīdas flīzējums pie aktu zāles un centrālo kāpņu laukumos, aktu zāles un logu vitrāžas, aktu zāles griesti ar ģipša ornamentiem un lustras, kādreizējās sporta zāles egles šaurdēļu grīda, centrālās kāpnes un kāpņu margas. Restaurēti arī pieci Jelgavas mākslinieka Andreja Zvejnieka sienu gleznojumi, kas gan ir 20. gadsimta 80. gadu mākslasdarbi.

Viss pakārtots jaunā satura ieviešanai

«Lielākais izaicinājums nākamajā mācību gadā mums būs jaunā mācību satura īstenošana, pakāpeniski ieviešot to, ka mācās skolēns, bet skolotājs virza mācīšanās procesu. Skolas vide ir veidota tā, lai veicinātu pārmaiņas izglītībā – lai skolēniem būtu vietas, kur sarunāties, sadarboties, kur veikt grupu darbus, pētīt un izzināt,» stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece. 2019./2020. mācību gadā arī tiks veidota jauna pieeja plānošanā – veidojot sadarbību starp priekšmetiem, dažādojot mācīšanās formas, un tiks attīstīts iesāktais – ka Jelgavas Valsts ģimnāzijā mācās visi: skolotāji, skolēni un vecāki.

Skolā ir arī ieviesta sistēma, kas ļaus veikt elektronisku skolēnu uzskaiti – karšu lasītāji ir pie visu klašu telpu durvīm –, bet, lai sistēmu palaistu, tā jāsalāgo ar e-klasi, par ko šobrīd notiek sarunu process.

Interese par mācībām ģimnāzijā aug

Pašvaldības ieguldīto darbu novērtē arī sabiedrība – šogad audzis pieteikumu skaits mācībām ģimnāzijas 10. klasē, un izglītības iestādes direktore to skaidro tieši ar skolas rekonstrukciju un mūsdienīgo mācību vidi. 2017./2018. mācību gadā mācības ģimnāzijas 10. klasē vēlējās uzsākt 130 skolēni, 2018./2019. mācību gadā – 128, bet šovasar pieteicās jau 156. Direktore norāda, ka uzņemamo audzēkņu skaits katru gadu tiek apstiprināts domē, ņemot vērā skolas ietilpību un plānoto klašu skaitu. Nākamajā mācību gadā Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klasēs tiek uzņemti 116 skolēni. Tā kā gribētāju bija vairāk, veidojās konkurss. «Skolā ir izstrādāta un apstiprināta uzņemšanas kārtība. Saskaņā ar to skolēni tiek uzņemti pēc apliecības par pamat­izglītību gada vidējā vērtējuma, valsts pārbaudes darbu vērtējuma un gada vērtējuma latviešu valodā, literatūrā, matemātikā un svešvalodā. Ja vidējais vērtējums ir septiņas balles un augstāk, skolēns konkursa kārtībā tiek uzņemts bez iestājpārbaudījuma, bet, ja vidējā atzīme ir zemāka, jākārto komplekss tests,» skaidro I.Bandeniece, piebilstot, ka Valsts ģimnāzija vienlaikus ir arī kā reģionālas nozīmes izglītības centrs, kurā skolēni netiek uzņemti pēc deklarētās dzīvesvietas kritērija. Konkurss par iespēju mācīties Valsts ģimnāzijā vienlaikus ir arī papildu motivācija tiem skolēniem, kuri jau pamatskolā ir izlēmuši, ka vēlas turpināt mācības tieši šajā izglītības iestādē. No tiem jauniešiem, kuri septembrī uzsāks mācības 10. klasē, 85 dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavā, bet 31 – citā pašvaldībā.

Sakārtos vēl vienu skolu

Projekts «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā» noslēgsies 2020. gada decembrī – plānots atjaunot arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde, un šogad paredzēts izsludināt būvdarbu iepirkumu. Jāpiebilst, ka, realizējot Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektu, jau ir pārbūvēts Tehnoloģiju vidusskolas stadions.

Projekta rezultāts būs divas pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes, kurās kopumā mācās 1429 audzēkņi.

Foto: Raitis Supe/«Jelgavas Vēstnesis»

Galerija

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti