Meklēšanas forma

Apmācies 5 °C Mērens vējš, 6.5 m/s no DR
Piektdiena, 2019. gada 6. DecembrisVārda dienu svin: Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola

Pieņemts Jelgavas pašvaldības 2019. gada budžets

Kristīne Langenfelde
Šodien Jelgavas domes sēdē ar deviņām balsīm «par», divām – «pret» un divām – «atturas» apstiprināts Jelgavas pašvaldības 2019. gada budžets. Kopējie pašvaldības budžeta ieņēmumi šogad plānoti 96,4 miljonu eiro apmērā.

«Kopējie budžeta ieņēmumi šogad ir par gandrīz miljonu eiro lielāki nekā 2018. gadā. Galvenokārt budžeta pieaugums saistīts ar pašvaldības plānotu apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, gan piesaistot ES fondu līdzekļus, gan ieguldot pašu finansējumu. Kopējā summa, ko šogad paredzēts apgūt, realizējot projektus, ir 32,9 miljoni eiro. Viena no galvenajām prioritātēm pilsētā ir atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai. Gan Loka maģistrāles rekonstrukcija, gan Neretas, Prohorova un Garozas ielas sakārtošana, gan tilta pār Platones upi Miera ielā pārbūve tiek īstenota ar mērķi attīstīt infrastruktūru, kas ļautu Jelgavā veiksmīgi ienākt jauniem ražošanas uzņēmumiem. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2017. gadā pilsētā palielinājies gan darba devēju, gan strādājošo skaits – pie 1703 darba devējiem strādāja 22 114 darba ņēmēju. Darba devēju skaits audzis par 4,7 procentiem, bet pilsētā strādājošo skaits – par 2,8 procentiem,» uzsver Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

Palielinoties darbavietu skaitam un strādājošo iespējām pilsētā, pašvaldība turpina attīstīt arī apkalpojošo infrastruktūru. Viens no nosacījumiem tam, lai ģimenes par savu dzīvesvietu izvēlētos mūsu pilsētu, ir nepieciešamo pakalpojumu pieejamība. Tieši tāpēc pašvaldība šogad paredz uzsākt jauna bērnudārza Nameja ielā projektēšanu, kā arī būvprojekta izstrādi ēkai Brīvības bulvārī 31A, kas jau ilgstoši stāv neizmantota, lai perspektīvā arī tur darbu sāktu vēl viens jauns bērnudārzs. «Taču, kamēr jaunie bērnudārzi vēl top, izstrādājot šā gada budžeta projektu, Jelgavas domes vadības iniciatīva ir palielināt līdzfinansējumu gan privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan auklēm. Savukārt, lai paaugstinātu Jelgavas konkurētspēju pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanā, palielināts atalgojuma apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs – pedagogi par 40 stundu darba slodzi saņems 820 eiro mēnesī līdzšinējo 730 eiro vietā,» skaidro I.Škutāne. Līdz ar pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm pagājušajā gadā Jelgavā darbu sāka divas jaunas iestādes, un arī šogad plānots atvērt vismaz vienu jaunu privāto bērnudārzu.

Tāpat šogad paredzēts pabeigt divu vērienīgu projektu realizāciju – jau septembrī pēc pilnīgas skolas rekonstrukcijas savā mājvietā atgriezīsies Jelgavas Valsts ģimnāzija, tāpat līdz ar jauno mācību gadu ekspluatācijā tiks nodota ēka Zemgales prospektā 7, kur turpmāk jaunā kvalitātē varēs darboties bērnu un jauniešu centrs «Junda». «Līdz ar šīm izmaiņām atbrīvosies ēkas Pasta ielā 32 un Skolas ielā 2. Tajās abās sākotnēji jāveic remontdarbi, lai lemtu par šo ēku tālāku izmantošanu. Šobrīd kā viena no iespējām tiek apsvērta ēkā Pasta ielā 32 izvietot Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļu,» stāsta izpilddirektore.

Sociālajā jomā pašvaldība šogad paredz saglabāt visus līdzšinējos atbalsta veidus iedzīvotājiem, kā arī turpina darbu, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti, – Zirgu ielā 47a taps daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, bet Nameja ielā paredzēts uzbūvēt ģimeniskai videi pietuvinātu māju ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

«Jāatzīst, ka pašvaldības budžets sagatavots pēc piesardzības principa, jo šis gads īpašs ar to, ka valstī ir apstiprināts pagaidu budžets. Tikai pēc valsts budžeta pieņemšanas, kas plānota aprīlī, pašvaldībām taps zināms, kādi būs noteikumi pašvaldību budžetiem. Visvairāk tas skar aizņēmumu politiku, jo šobrīd pašvaldībām ir ļauts aizņemties līdzekļus tikai ES fondu projektu līdzfinansēšanai, bet ne savām iniciatīvām. Līdz ar to jau tagad ir skaidrs, ka pēc valsts budžeta izsludināšanas Jelgavas pašvaldības budžets būs jāpārskata, palielinot tajā iekļauto aizņēmumu daļu. Mūsu pilsētas gadījumā aktuālākie darbi, kam būs nepieciešami aizņēmuma līdzekļi, ir Nameja ielas bērnudārza būvniecība, Stacijas ielas 13 ēkas rekonstrukcija, kā arī vairāku ielu – Meiju ceļa posma no Satiksmes līdz Slokas ielai, Ganību ielas posma līdz Meiju ceļam, Satiksmes ielas, kā arī Miera un Aizsargu ielas – asfaltbetona seguma atjaunošanai,» skaidro I.Škutāne.

 

Ceļi un ielas: izdevumi – 718 054 eiro

Investīcijas asfaltbetona seguma atjaunošanai:

 • 60 000 eiro – Ruļļu ielā no Platones līdz Viskaļu ielai;
 • 30 000 eiro – Zvaigžņu ielā no Lāč­plēša ielas līdz PII «Rotaļa»;
 • 40 000 eiro – Jēkaba ielā no Pavasara līdz Raiņa ielai.

Ielu izbūvei, pagarināšanai un seguma atjaunošanai:

 • 30 000 eiro – Cepļu ielas pagarinājumam;
 • 20 000 eiro – brauktuves izbūvei 5. līnijā posmā no Nr.1c līdz Nr.1k;
 • 19 800 eiro – seguma atjaunošanai ar dubulto virsmas apstrādi Platones ielā no Nr.75 līdz Sila ielai.

Būvprojektu izstrādei:

 • 60 000 eiro – piebraucamajiem ceļiem uz pirmsskolas izglītības iestādi Nameja ielā;
 • 20 000 eiro – auto stāvlaukumam pie kultūras nama.

 

Ielu apgaismošana: izdevumi – 654 834 eiro

 • 106 397 eiro – kapitālā remonta izdevumiem, no kuriem 85 318 eiro paredzēti 5. līnijas un Agroķīmiķu ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbu pabeigšanai, 6060 eiro – gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošanai, 5019 eiro – ielu apgaismojuma izbūvei Salnas ielā līdz Ruļļu ielai, 10 000 eiro – elektrotīklu rekonstrukcijai, kas saistīta ar AS «Sadales tīkls» pārbūves darbiem.
 • 438 200 eiro – elektroenerģijas izdevumu apmaksai.
 • 110 237 eiro – elektrotīklu uzturēšanai.

 

Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana: izdevumi – 1 449 971 eiro

 • 302 693 eiro – pašvaldības teritoriju appļaušanai;
 • 236 865 eiro – pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai;
 • 90 000 eiro – jaunu objektu apsaimniekošanai;
 • 100 000 eiro – daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektu līdzfinansēšanai;
 • 85 900 eiro – bīstamu koku izzāģēšanai, koku vainagošanai, stigu un krājas kopšanai, meliorācijas darbiem;
 • 212 078 eiro – pilsētas kapsētu uzturēšanai;
 • 380 035 eiro – pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam, ko organizē citas pašvaldības iestādes.

Šogad plānotās investīcijas:

 • 30 000 eiro – rotaļlaukuma iekārtošanai Satiksmes ielā 59;
 • 60 000 eiro – volejbola laukumu paplašināšanai Pasta salā;
 • 85 000 eiro – Meža kapsētas labiekārtošanai;
 • 7000 eiro – jaunu koku stādīšanai.

 

Izglītība: izdevumi – 40 154 116 eiro

Pirmsskolas izglītības iestādes; izdevumi 11 iestāžu darbības nodrošināšanai – 7 663 797 eiro:

 • Ar šo gadu iestāžu vadītājiem mēneša darba algas likme Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir noteikta 1050–1150 eiro, vietniekiem – 850–950 eiro. Savukārt pedagogi par 40 stundu darba slodzi saņems 820 eiro, tikpat arī 5–6 gadus vecu bērnu pedagogi, kurus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, bet auklēm alga palielināta no 471 līdz 482 eiro. Atalgojuma pieaugums šogad no pašvaldības budžeta prasa papildu līdzekļus 250 000 eiro apmērā;
 • 2 219 466 eiro – līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm: par vienu bērnu vecumā no 1 līdz 4 gadiem – 209 eiro, par vienu bērnu vecumā no 5 līdz 6 gadiem – 200 eiro;
 • 132 000 eiro – finansējums auklēm: par vienu bērnu – 120 eiro. Budžeta pieaugums salīdzinājumā ar 2018. gadu – 55 000 eiro;
 • 88 050 eiro – izdevumi iestāžu kapitālajam remontam: 25 000 eiro – PII «Zemenīte» sadzīves kanalizācijas un telpu remontdarbiem, 8000 eiro – PII «Pasaciņa» uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai, 12 500 eiro – PII «Gaismiņa» ārējo evakuācijas kāpņu pārbūvei un jumta stiprināšanai, 12 500 eiro – PII «Lācītis» uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai un būvprojekta «Bijušās katlu mājas telpu pielāgošana iestādes vajadzībām» dokumentācijas izstrādei, 12 000 eiro – PII «Rotaļa» uguns aizsardzības sistēmas ierīkošanai, 17 452 eiro – PII «Sprīdītis» elektroinstalācijas darbu veikšanai un jaunu mēbeļu iegādei.

Vispārizglītojošās skolas; izdevumi 10 iestāžu uzturēšanai – 10 244 425 eiro:

 • 286 265 eiro – valsts budžeta mērķ­dotācija 1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienām pusgadam;
 • 232 914 eiro – mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei;
 • 103 117 eiro – skolēnu nodarbināšanai vasarā, 28 275 eiro – skolēnu balvām par labām sekmēm;
 • 283 631 eiro – finansējums kapitālajiem remontiem: 72 853 eiro – Valsts ģimnāzijai aprīkojuma iegādei, 79 694 eiro – skolu bibliotēku grāmatu iegādei, 45 111 eiro – Tehnoloģiju vidusskolai IT centra aprīkojuma iegādei, 65 000 eiro – 6. vidusskolas kosmētiskajam remontam, 25 000 eiro – Spīdolas Valsts ģimnāzijai jumta konstrukciju nostiprināšanai un fasādes bojājumu novēršanai, 28 500 eiro – 4. sākumskolas iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas darbiem un evakuācijas ceļu un izejas zīmju apgaismojuma ierīkošanai;
 • 250 000 eiro – braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā.

 

Kultūra, atpūta un reliģija: izdevumi – 6 029 782 eiro

 • 515 490 eiro – pilsētas nozīmes pasākumiem. Nozīmīgākie pasākumi 2019. gadā: valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, LR Neatkarības pasludināšanas diena, Eiropas diena, Zemgales Uzņēmēju dienas, «Mana vasaras melodija», konkurss «Sakoptākais pilsētvides objekts», «Spožākais pilsētvides objekts», jaundzimušo sveikšana, Ziemassvētku teātra izrāžu apmaksa bērniem un citi.
 • 691 540 eiro – iestādes «Kultūra» organizētajiem pasākumiem. Lielākie pasākumi 2019. gadā: ledus un smilšu skulptūru festivāli, Piena paku laivu regate un Vispārējie piena, maizes un medus svētki, muzikāli dramatiskais skatuves darbs «Kā ābeļdārzs tu, brīvība», Pasta salas estrādes atklāšanas pasākums un koncerts «Saunds of music»; līdzfinansējums pasākumiem Uzvaras parkā, pasākums «Bermontiādei 100» – kauju rekonstrukcija; mākslas festivāls «Balti» un citi.
 • 394 320 eiro – dotācija 23 amatiermākslas kolektīvu un to darbības nodrošināšanai.

 

Sports: izdevumi – 3 642 458 eiro

Dotācija sporta pasākumiem – 836 270 eiro:

 • 225 270 eiro – Latvijas Jaunatnes olimpiādei, kas jūlijā notiks Jelgavā, tajā piedalīsies ap 3000 jauno sportistu no visas Latvijas;
 • 93 000 eiro – pilsētas sporta pasākumiem;
 • 80 000 eiro – augsta sasnieguma sportistu atbalstam;
 • 307 000 eiro – sporta spēļu komandām;
 • 102 000 eiro – sporta klubiem;
 • 27 000 eiro – skolu sporta programmu īstenošanai.

Infrastruktūra:

 • 10 000 eiro – divu ģērbtuvju kosmētiskajam remontam sporta hallē;
 • 8700 eiro – skārienjutīga sensorpaneļa finiša laika fiksēšanai iegādei;
 • 10 000 eiro – vieglatlētikas, volejbola un futbola inventāra iegādei.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas un Jelgavas Ledus sporta skolas izdevumi – 1 772 377 eiro.

 

Sociālā aizsardzība: izdevumi – 4 865 060 eiro

Nozīmīgākie sociālā atbalsta veidi:

 • 129 446 eiro – mājas aprūpei;
 • 138 000 eiro – pabalstam pensionāram pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50 procentu apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī;
 • 12 900 eiro – pabalstam politiski represētai personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100 procentu apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī;
 • 159 637 eiro – atbalstam audžuģimenēm un bāreņiem: pabalstam audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei – 8000 eiro, pabalstam audžuģimenēm uzturam – 120 228 eiro, pabalstam bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, – 20 009 eiro, dzīvokļa pabalstam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, – 1900 eiro, pabalstam skolas piederumu iegādei – 9500 eiro;
 • 114 000 eiro – pabalstam daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs;
 • 250 000 eiro – pabalstam daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • 275 000 eiro – dzīvokļa pabalstam;
 • 70 000 eiro – pabalstam individuālās apkures nodrošināšanai;
 • 532 485 eiro – izdevumiem par pilngadīgu personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs;
 • 64 900 eiro – ārstniecības līdzekļu iegādei maznodrošinātiem (trūcīgiem);
 • 414 041 eiro – invalīdu rehabilitācijai un transporta nodrošināšanai, tai skaitā valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 220 personām 305 100 eiro. 2019. gadā pabalsts rehabilitācijai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam palielināts no 30 līdz 50 eiro – šim mērķim paredzēti 3850 eiro;
 • 105 354 eiro – grupu dzīvokļu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • 30 500 eiro – garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai – GMI šogad ir noteikts 53 eiro apmērā. Jelgavā uz šo pabalstu varētu pretendēt 100 ģimeņu jeb 150 personu.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Galerija

Viedokļi

Komentāri

Lietotāja Jelgavnieks attēls

Kas balsoja PRET un kas ATTURĒJĀS ?

Pievienot komentāru

Saistītie raksti