Meklēšanas forma

Lietus 3 °C Mērens vējš, 5.5 m/s no D-DR
Sestdiena, 2019. gada 7. DecembrisVārda dienu svin: Antonija, Anta, Dzirkstīte

Nozīmīgākie pašvaldības projekti, kuri tiks realizēti 2019. gadā

www.jelgavasvestnesis.lv
Šodien Jelgavas domes sēdē apstiprināts Jelgavas pašvaldības 2019. gada budžets, kura kopējie ieņēmumi plānoti 96,4 miljonu apmērā. Nozīmīgi ieguldījumi šogad paredzēti dažādu projektu realizācijai pilsētā, kopumā apgūstot 32,9 miljonus eiro.

Nozīmīgākie projekti, kuru realizācija šogad turpināsies

Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts «Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai». Ielas rekonstrukcijas gaitā tiek modernizēts nozīmīgs tranzīta un kravu transporta maršruts pilsētā, novēršot transporta infrastruktūras nepilnības, uzlabojot transporta plūsmu, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Šogad projekta realizācijai paredzēti 4 599 440 eiro.

Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts «Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā». Projekts paredz iegādāties četrus videi draudzīgus sabiedriskos transportlīdzekļus jeb elektroautobusus un to uzlādes ierīces. Šogad projekta realizācijai paredzēti 1 358 480 eiro.

«Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam projekts «Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā». Projekta gaitā tiek paaugstināta operatīvo dienestu darba efektivitāte Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, uzlabota tehniskā bāze un operatīvo dienestu speciālistu fiziskā sagatavotība, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās. Vienlaikus projekta laikā tiek rekonstruēts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadions. Šogad projekta realizācijai paredzēti 553 178 eiro.

ERAF projekts «Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta». Projekts paredz mācību aprīkojuma modernizāciju metālapstrādes, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstiliju izstrādājumu izgatavošanas kompetencēs Jelgavas Amatu vidusskolā, tiks pabeigta jau iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktā skolas infrastruktūras sakārtošana, kā arī pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas, kas tiks izmantots arī Amatu vidusskolas sporta nodarbību vajadzībām. Šogad projekta realizācijai paredzēti 4 085 469 eiro.

ERAF projekts «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā». Jau uzsākta Neretas, Prohorova un Garozas ielas pārbūve. Tāpat, lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, tiks nostiprināti upes krasti un izbūvēti cietā seguma laukumi upes krastā specializētu kravas plūsmu apstrādei. Attīstot nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīti būtiski priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai. Šogad projekta realizācijai paredzēti 3 123 479 eiro.

Projekts «Airēšanas bāzes būvniecība, I kārta «Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā»». Projekta mērķis ir attīstīt ūdens sportu un tūrismu pilsētā. Šogad projekta realizācijai paredzēti 292 907 eiro.

Divu ERAF līdzfinansētu projektu gaitā turpinās pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve un siltināšana ar mērķi tajā izvietot bērnu un jauniešu interešu izglītības centru, kā arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» energoefektivitātes paaugstināšana. Šogad projektu realizācijai paredzēti 2 585 629 eiro.

Plūdu risku apdraudējuma novēršanai Jelgavā tiek īstenoti divi ERAF projekti – «Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai» un «Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās». Šogad projektu realizācijai paredzēti 3 507 200 eiro.

ERAF līdzfinansēts projekts «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā». Noslēgumam tuvojas Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas, apkārtnes un stadiona rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde. Projektā turpināsies mācību vides uzlabošana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Šogad projekta realizācijai paredzēti 5 968 449 eiro.

ERAF projekts «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā». Tiek restaurēta un pārbūvēta ēka Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, veidojot Zemgales Restaurācijas centru. Tāpat projektā gaitā notiek restaurācijas darbi Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrālē un Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē. Šogad projekta realizācijai paredzēti 1 533 754 eiro.

ESF projekts «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta». Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem, tiek piedāvāti daudzveidīgi pasākumi fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšanai, atkarību profilaksei, seksuālās un reproduktīvās, garīgās veselības veicināšanai, slimību profilaksei. Šogad projekta realizācijai paredzēti 224 745 eiro.

ESF projekts «Atver sirdi Zemgalē». Pilsētā tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem – izvērtētas individuālās vajadzības, izstrādāti atbalsta plāni, nodrošināti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šogad projekta realizācijai paredzēts 123 051 eiro.

 

Nozīmīgākie projekti, kuru realizācija šogad sāksies

ERAF projekts «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Jelgavā». Projektā tiks veikta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide – daudzfunkcionāla centra izveide Zirgu ielā 47A, grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu Stacijas ielā 13 infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem, ģimeniskai videi pietuvinātas mājas Nameja ielā būvniecība ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpēcīši» Ganību ielā 66 peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projekts «Dzīvesziņas un arodu sētas izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā». Projekts paredz valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 2 – restaurāciju un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, tādējādi ne tikai atjaunojot kritiskā stāvoklī esošu kultūrvēsturisku ēku, bet arī nodrošinot jaunajā objektā interesantu un aktīvu piedāvājumu – iespēju apgūt pilsētai raksturīgās senās amatu prasmes, iegādāties amatnieku produkciju, līdzdarboties dažādās kultūras aktivitātēs un gadskārtu tradīcijās.

ERAF projekts «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2. kārta». Paredzēts izbūvēt Garozas un Neretas ielu savienojošu ielu – Rubeņu ceļa turpinājumu – un inženierkomunikāciju pieslēgumus, nodrošinot piekļūšanu industriālajai teritorijai, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā.

Valsts autoceļu fonda programmas gaitā tiek īstenota projekta «Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve» 1. kārta – šogad sāksies tilta pārbūve pār Platoni Miera ielā.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»

Viedokļi

Komentāri

Lietotāja jozis attēls

Kā var nesolīt, ja Lauķis naudu ir pelnījis tikai k-zā "Avangards" pagājušā gadsimtā, pabraukājot ar traktoru. Pārējā nauda saņemta sēdot pareizajos krēslos un bīdot sev izdevīgas lietas.
Lietotāja eh attēls

Pašvaldība pirms 2013. gada vēlēšanām solīja arī līdz 2020. gadam uzcelt koncertzāli, kino, izstāžu zāli, jaunu centrālo bibliotēku, kā arī sakārtot Hercoga Jēkaba laukumu un Raiņa parku. Tie visi projekti ir ne tālāk par nulles stadiju. Sola brīnumus un kaisa drupačas. Tagad atkal būvprojektus pa labi, pa kreisi visur un visam, bet tad pateiks, ka nav naudas realizācijai un tad pēc laika jau būs novecojis būvprojekts - jātaisa jauns. Atkal 50 tūkst. tam, vēl 100 tūkst. šim...

Pievienot komentāru

Saistītie raksti