Meklēšanas forma

Apmācies 11 °C Mērens vējš, 6.7 m/s no D-DA
Ceturdiena, 2019. gada 14. NovembrisVārda dienu svin: Fricis, Vikentijs, Vincents

Nevalstiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības atbalstam

www.jelgavasvestnesis.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi projektu konkursa «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts» 2. kārtu, aicinot tās pretendēt uz pašvaldības finansējumu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai Jelgavā. Projekta pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas domē līdz 18. oktobra pulksten 14.

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova informē, ka programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir projektiem, kas paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavā, kā arī paredzēti nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai, iegādei. Tāpat finansējums var būt piešķirts arī administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai un sociālo programmu īstenošanai un nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai. Būtiski uzsvērt, ka programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir nekustamā īpašuma iegādei un politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 18. oktobra pulksten 14 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese. Adresāts: Jelgavas pilsētas dome, «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts». Projektu pieteikumu var iesūtīt arī pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 18. oktobri. Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 15. novembrim. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.

Projektu pieteikums interesentiem jāsagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas, vai izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts»», kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv. Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt arī Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Jāatgādina, ka konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti