Meklēšanas forma

Apmācies 7 °C Viegls vējš, 3.3 m/s no A-ZA
Piektdiena, 2019. gada 15. NovembrisVārda dienu svin: Leopolds, Undīne, Unda

Maznodrošinātie un trūcīgie varēs pretendēt uz jaunu pašvaldības pabalstu

Ritma Gaidamoviča
Jelgavā deklarētās maznodrošinātās un trūcīgās personas un ģimenes no 1. augusta varēs pretendēt uz jaunu Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu – dzīvokļa pabalstu līdz 100 eiro mēnesī īres maksai īrētā mājoklī, izņemot pašvaldības dzīvokli.

Šādu pabalstu maija domes sēdē atbalstīja Jelgavas domes deputāti, un tas ieviests, risinot pilsētas trūcīgo un maznodrošināto personu un ģimeņu mājokļa pieejamības jautājumu. «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos «Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi» ieviesti, lai paplašinātu to iedzīvotāju loku, kas var saņemt pašvaldības atbalstu mājokļa jautājuma risināšanā. Diemžēl pieprasījums pēc pašvaldības dzīvokļiem šobrīd pārsniedz piedāvājumu, tāpēc pašvaldība nāca klajā ar iniciatīvu izveidot jaunu sociālo pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm mājokļa īres maksas segšanai,» skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumos Rita Vectirāne.

Jauno pabalstu varēs saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas un ģimenes, kas īrē mājokli pilsētā, ir noslēgušas īres līgumu un atbilst kaut vienam no šādiem kritērijiem: audzina vismaz vienu nepilngadīgu bērnu; ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona; ir atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti; ģimenē nav darbspējīgu personu. Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova uzsver, ka pabalsta saņēmēja īpašumā nedrīkst būt nekustamais īpašums. Jauno pabalstu līdz 100 eiro mēnesī nevarēs saņemt maznodrošinātas un trūcīgas personas un ģimenes, kas dzīvo pašvaldībai piederošā īpašumā, jo tām ir iespēja pretendēt uz jau esošo pašvaldības dzīvokļa pabalstu īres maksai par pašvaldības īpašumu, tāpat jauno pabalstu nevarēs saņemt maznodrošinātas un trūcīgas personas, kas dzīvo apgādniekam piederošā īpašumā, – šīs personas var pretendēt uz jau esošo pašvaldības dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu apmaksai.

Lai pieteiktos jaunajam pabalstam, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē būs jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, kas ļaus izvērtēt pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu.

J.Laškova skaidro, ka jauno pašvaldības pabalstu varēs saņemt tik ilgi, cik personai vai ģimenei ir noteikts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, – parasti tie ir 3–6 mēneši. «Pabalsts katru mēnesi tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā, un viņa līdzdalības uzdevums būs trīs mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas brīža Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē iesniegt maksājumu apliecinošu dokumentu, lai varētu pārliecināties, ka nauda izlietota paredzētajam mērķim. Būtiski uzsvērt, ka, uzrādot telpas īres līgumu, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes sociālie darbinieki Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datubāzē arī pārbaudīs, vai izīrētājs ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs. Ja nebūs, par to tiks informēts Valsts ieņēmumu dienests,» precizē J.Laškova.

Maija domes sēdē Jelgavas domes deputāti atbalstīja arī grozījumus saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība». Būtiskākie grozījumi paredz, ka maznodrošinātām vai trūcīgām personām un ģimenēm, kuras vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, īrējot dzīvojamo telpu sociālajā dzīvojamajā mājā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, ir jābūt deklarētām Jelgavā ne mazāk kā pēdējos trīs gadus – iepriekš tie bija pieci gadi. Tāpat saistošie noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka: pašvaldības dzīvoklis turpmāk personām tiks izīrēts uz laiku līdz vienam gadam, taču līgumu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem būs tiesības pagarināt. «Iepriekš šis jautājums pašvaldības saistošajos noteikumos nebija atrunāts un līgumi tika slēgti  gan uz sešiem mēnešiem, kā nosaka likums «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām», gan arī beztermiņa. Taču praksē esam pārliecinājušies, ka terminēts līgums vairāk motivē īrniekus maksāt rēķinus un pildīt saistības,» norāda Jelgavas pašvaldības Juridiskā sektora vadītājas vietniece Iveta Potapova.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Komentāri

Lietotāja jelgavniece attēls

par daudzbernu gimenes jau pratins bij par isu lai padomatu???vai mazzums ir daudzzbernu gimenes kuras iree.....

Pievienot komentāru

Saistītie raksti