Meklēšanas forma

Apmācies 5 °C Mērens vējš, 6.5 m/s no DR
Piektdiena, 2019. gada 6. DecembrisVārda dienu svin: Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola

Lielākie darbi šogad – Atmodas ielas un Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija

Kristīne Langenfelde
Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes deputāti apstiprināja šā gada Jelgavas pilsētas budžetu, kura ieņēmumi šogad paredzēti 57 miljoni eiro. Budžetā nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā aizsardzība un pilsētas infrastruktūra. Iedzīvotājiem tiks nodrošināti visi līdzšinējie sociālā atbalsta veidi, taču vienlaikus pašvaldība realizēs jaunas iniciatīvas, ko jelgavnieki varēs izmantot.

«Gan Latvijā, gan Jelgavā iedzīvotāju skaits samazinās, līdz ar to pašvaldības būtiskākais uzdevums šobrīd ir strādāt tā, lai attīstītu uzņēmējdarbību, kas ir garants jaunām darbavietām, vidējās algas pieaugumam un līdz ar to arī pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājumam, kas ļauj attīstīt pilsētu. Tieši tāpēc šogad intensīvi strādāsim, lai piesaistītu ES fondu līdzekļus uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai, kas Jelgavu padarītu vēl pievilcīgāku potenciālajiem investoriem,» pēc budžeta pieņemšanas uzsver domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne skaidro, ka deputātu pieņemtais budžets ir stabils un visas nozares nodrošinātas ar pietiekamu finansējumu, lai tās varētu realizēt savas funkcijas.

Nodokļu ieņēmumi šogad, salīdzinot ar 2015. gada precizēto plānu, tiek prognozēti par 2,5 miljoniem eiro jeb 7 procentiem lielāki nekā pērn. Tas galvenokārt saistīts ar lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma prognozi. Savukārt otrs būtiskākais ieņēmums – nekustamā īpašuma nodoklis – budžetā plānots iepriekšējā gada līmenī – 3,6 miljoni eiro. 2016. gadā Jelgava pirmo reizi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņems 2 073 641 eiro, kas ir valsts dotācija pašvaldībām ar zemāk vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju.

Vispārējos skaitļos šobrīd apstiprinātais budžets ir mazāks nekā 2015. gadā, bet jāņem vērā, ka tajā iekļauta valsts mērķdotācija pedagogu algām tikai līdz septembrim – līdz ar to gada otrajā pusē pašvaldības budžets augs vēl par aptuveni četriem miljoniem eiro. 

Kā skaidro A.Rāviņš, vērienīgākie šā gada darbi būs Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas uzsākšana un Atmodas ielas rekonstrukcijas sākums. 

Atmodas ielas rekonstrukcijai pašvaldībai izdevies piesaistīt Valsts investīciju programmas līdzekļus 1,3 miljonu eiro apmērā, kas ir nozīmīgs ieguvums, ņemot vērā, ka valsts investīciju kopējais apjoms ir neliels un par to cīnās visas Latvijas pašvaldības. A.Rāviņš piebilst, ka projekts tiks īstenots divu gadu laikā un tas paredz ne tikai ielas rekonstrukciju, bet arī gājēju celiņa izbūvi un apgaismojuma ierīkošanu.

Savukārt Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija sāksies līdz ar šī mācību gada beigām, kad tiks atbrīvotas skolas telpas, un nākamo mācību gadu ģimnāzija atradīsies Jelgavas pilī. 6,7 miljonu eiro vērtajā ES fondu projektā tiks rekonstruēta pilnīgi visa ģimnāzijas ēka, pārbūvēts stadions, labiekārtota apkārtne, kā arī iegādāti inovatīvi mācību līdzekļi skolai. Jau šobrīd Jelgavas pilī tiek sagatavotas telpas skolēnu uzņemšanai, lai līdz ar ģimnāzijas rekonstrukciju mācību process netiktu traucēts, uzsver pilsētas mērs.

Pašvaldība šogad ir paredzējusi pusotru miljonu eiro ieguldīt projektu sagatavošanai un izstrādei, lai apgūtu Eiropas struktūrfondu līdzekļus. Plānots, ka kopumā līdz 2020. gadam Jelgavai būs pieejami vismaz 28 miljoni eiro. Tiks izstrādāti tehniskie projekti Loka maģistrāles rekonstrukcijai, Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijai, Neretas, Prohorova un Garozas ielas rekonstrukcijai un Lielupes krasta nostiprināšanai, ēkas Vecpilsētas ielā 14 restaurācijai, ēkas Stacijas ielā 13 rekonstrukcijai, Tehnoloģiju vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» energoefektivitātes paaugstināšanai.

A.Rāviņš skaidro, ka liela daļa no šiem projektiem vērsti tieši uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. «Neretas, Prohorova un Garozas ielas rajonos šobrīd ir degradēta uzņēmējdarbības vide, kas noteikti mainīsies pēc tur veiktās rekonstrukcijas – jau šobrīd uzņēmēji ir izrādījuši interesi par ienākšanu šajā zonā, ja vide būs sakārtota. Tāpat arī mūsu kopīgais projekts ar Ozolnieku novadu, kura laikā tiks rekonstruēts Rubeņu ceļš, kur atrodas ražošanas zonas, bet esošais ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī. Uzņēmēji izteikuši arī ierosinājumu Rubeņu ceļa un Loka maģistrāles krustojumu veidot kā apļveida, kas ir nākamais solis. Vienlaikus pašvaldība neatsakās arī no Atmodas ielas turpinājuma izbūves, kas ir vitāli svarīgi lidlauka teritorijas attīstībai.»

Izglītība

Nemainīgi budžeta prioritāte ir izglītība – visiem pamatbudžeta izdevumiem iedalīti 42,5 procenti jeb 24 266 442 eiro.

Šā gada jaunums būs īpašas mācību un attīstības sistēmas «Fas­TracKids» ieviešana sešgadniekiem, ar kuras palīdzību atraktīvā veidā būs iespēja iepazīt dabas un komunikācijas zinātnes. Šim mērķim plānots izveidot un aprīkot četras mācību bāzes – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs «Zīļuks» un «Kāpēcīši».

I.Škutāne skaidro, ka arī šogad skolēniem būs iespēja vasarā strādāt algotu darbu (100 000 eiro). Ir saglabātas pedagogu un skolēnu mācību kvalitātes balvas – skolēni, kuru gada vidējā atzīme būs augstāka par 8,5 ballēm, saņems naudas balvu 75 eiro apmērā, bet labākās izglītības iestādes sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu grupā saņems kvalitātes balvu 5000 eiro apmērā. Spēkā paliek arī līdzšinējie atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā, ēdināšanas un interešu izglītības jomā. Jaunums ir paaugstināts atbalsts līdz 50 eiro mēnesī daudzbērnu ģimeņu un arī trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanai bērnudārzos, bet 40 eiro atbalstu bērnu ēdināšanai saņems maznodrošināto ģimeņu bērni.

Šogad budžetā paredzēti līdzekļi Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zāles būvniecības pabeigšanai.

Ievērojami palielinājies pašvaldības nodrošinājums privātajiem bērnudārziem, un tas saistīts ar to, ka pērn Jelgavā atvērti divi jauni bērnudārzi, kas būtiski palielināja viena bērna izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs – no 112 eiro uz 139 eiro mēnesī. Līdz ar to pašvaldībai, kā to nosaka likums, identiskā apmērā jānodrošina arī līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem, kas kopā gadā veido 1,4 miljonus eiro.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības budžets – 4 785 260 eiro. Pašvaldība saglabā visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, kā arī ieviesīs divus jaunus. Jelgavā tiks izveidots dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un ģimenes asistenta pakalpojums. Tāpat no 1. septembra plānots ieviest jaunu – ģimenes asistenta – pakalpojumu augsta riska ģimenēm ar bērniem.

Pašvaldība paaugstinājusi ienākumu slieksni, no kura var pretendēt uz sociālajiem pabalstiem, – tas saistīts ar pensiju indeksāciju. 

Tāpat šā gada jaunums ir tas, ka Jelgavas pensionāriem un represētajām personām palielināts pašvaldības līdzfinansēto braucienu skaits sabiedriskajā transportā. Minētās iedzīvotāju grupas turpmāk pašvaldības līdzfinansējumu 50 procentu apmērā varēs saņemt par 20 braucieniem mēnesī. Vienlaikus budžetā paredzēti līdzekļi bankas noteiktās skolēna elektroniskās kartes ikmēneša komisijas maksas segšanai mazturīgo, trūcīgo, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Komunālā joma

Līdzīgi kā pērn, arī šogad daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji varēs pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 50 procentu apmērā pagalmu sakārtošanas programmā, kam atvēlēti 25 000 eiro, bet, kā uzsver A.Rāviņš, jaunums šogad ir iespēja privātmāju īpašniekiem piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu 50 procentu apmērā individuāliem pieslēgumiem pilsētas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai ielās, kur no jauna izbūvētas šīs komunikācijas. 30 000 eiro atvēlēti kanalizācijas pieslēgumu līdzfinansēšanai un 20 000 eiro – ūdensvada.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Šai jomai plānots izlietot 3 713 534 eiro. Izdevumi paredzēti ielu apgaismošanai, pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošanai, klaiņojošo dzīvnieku likvidācijas izdevumu segšanai, pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanai, pašvaldības dzīvokļu remontam un veco māju nojaukšanai.

Infrastruktūra

Lielākie no šogad paredzētajiem darbiem ir: Dobeles ielas no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana un asfalta virskārtas atjaunošana (62 000 eiro); Dambja ielas no Mazā ceļa līdz Sarmas ielai lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana un asfalta seguma atjaunošana (90 000 eiro); apgaismojuma renovācija Apšu, Birzes, Līču un Upes ielas atsevišķos posmos (30 000 eiro); gājēju pārejas apgaismojuma ierīkošana Rīgas un Skautu ielas krustojumā, kā arī Satiksmes un Traktoristu ielas krustojumā (42 000 eiro), tāpat apgaismojums tiks uzlabots Mātera un Zirgu ielas krustojumā, Rīgas un Garozas ielas krustojumā; Dobeles un Vecpilsētas ielas krustojumā. Tiks uzlabotas autobusu pieturvietas «Jāņa iela», «Zvejnieku iela 3» un pie Jelgavas tirgus, bet perspektīvā paredzēts uzlabot satiksmes drošību pieturvietā pie J.Čakstes pieminekļa, izveidojot autobusiem iebraukšanas «kabatu». Vēl šogad būtisks darbs ir Meža kapu paplašināšana, kur 85 000 eiro novirzīti, lai ierīkotu jaunus kapus, kuros jau nākamgad varētu veikt apbedījumus.

Sports, kultūra un reliģija

Budžeta sadaļā «Atpūta (ieskaitot sportu), kultūra un reliģija» plānoti 5 592 749 eiro, kas ir 9,8 procenti no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Šīs programmas līdzekļi paredzēti bibliotēku, muzeju, kultūras namu, pašdarbības kolektīvu, Sporta servisa centra, sporta klubu, iestādes «Kultūra» un Sabiedrības integrācijas pārvaldes pilsētas nozīmes pasākumu organizēšanai. Nozīmīgākie darbi šogad: kultūras nama deju zāles remonts (10 000 eiro); kultūras nama iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija (250 000 eiro); Zinātniskās bibliotēkas jumta nomaiņa (200 000 eiro); bibliotēkas Barona zāles remonts (25 000 eiro), Pārlielupes bibliotēkas telpu remonts (35 000 eiro).

Šogad Jelgava ir ieguvusi Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu, kas saistīts ar dažādu kultūras pasākumu organizēšanu jauniešiem.

Šajā gadā tiks uzsākta arī ēkas Zemgales prospektā 7 rekonstrukcija, lai jau nākamgad tur varētu izveidot pilsētas nevalstisko organizāciju un jauniešu centru, tur pārceltos arī Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta sadaļā šogad ir divas labas ziņas – Autoceļu fonda līdzekļi pašvaldībai šogad pieauguši par 13,2 procentiem un sasniedz 1,4 miljonus eiro, kas nozīmē, ka pašvaldībai būs vairāk naudas ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem. Savukārt Jelgavas Autobusu parks no valsts saņems dotāciju par 10,7 procentiem vairāk nekā pērn jeb 565 333 eiro, lai segtu nerentablos pasažieru pārvadājumus, kas radušies, apkalpojot ārpuspilsētas reisus.

 

Viedokļi

Komentāri

Lietotāja aber attēls

tātad tiltus kuri savienotu Loka maģistrāli un Atmodas ielu (apbraucamaijs ceļš) ir atlikti pēctečiem uz nākamo simtgadi ?

Pievienot komentāru

Saistītie raksti