Meklēšanas forma

Neliels lietus 3 °C Lēns vējš, 4.9 m/s no D
Sestdiena, 2019. gada 7. DecembrisVārda dienu svin: Antonija, Anta, Dzirkstīte

Apstiprināts pašvaldības budžets 2016. gadam

Ilze Knusle-Jankevica
Šodien domes sēdē apstiprināts Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada budžets. Kopējie ieņēmumi tiek prognozēti 57 miljonu eiro apmērā. Pašvaldības prioritāte arī šogad ir izglītība – šai jomai atvēlēti 42,2 procenti no kopējā finansējuma. Otra svarīga joma, kam šogad atvēlēti 1,5 miljoni, ir projektu sagatavošana un izstrāde ES fondu līdzekļu apguvei.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā plānoti 57 066 563 miljonu apmērā, un arī tikpat lieli ir plānotie izdevumi. Pašvaldības budžeta ieņēmumus galvenokārt veido nodokļi, pašvaldības sniegtie maksas pakalpojumi un transferi no valsts budžeta.

Pašvaldības izdevumi, neskaitot finansēšanu (līdzekļu atlikums uz gada sākumu un plānoti aizņēmumi), šogad plānoti 51 048 856 eiro apmērā. Kārtības un drošības nodrošināšanai pilsētā tiks atvēlēti 2 946 122 eiro, ekonomiskās darbības veicināšanai (satiksmes infrastruktūras sakārtošana, tūrisma veicināšana, arī zaudējumu kompensēšana par pasažieru pārvadājumiem pilsētā) – 2 057 486 eiro, vides aizsardzībai – 1 508636 eiro, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 365 353 eiro, veselībai – 122 175 eiro, atpūtai, kultūrai un reliģijai – 5 586 749 eiro, izglītībai – 24 245 442 eiro, sociālajai aizsardzībai – 4 785 260 eiro. Vēl 524 681 eiro tiks paredzēti kā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Jāpiebilst, ka Jelgavā ir 29 pašvaldības izglītības iestādes (bērnudārzi, vispārizglītojošās, profesionālās, interešu izglītības skolas), kurās kopā uz šā gada 1. janvāri mācījās 12 973 bērni un jaunieši un strādāja 1809 darbinieki.

Kā norādīja Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, šogad prioritāte ir sagatavoties Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguvei, jo sākas jaunais ES budžeta plānošanas periods, kurā Jelgavai būs pieejami vairāk nekā 28 miljoni eiro. Šogad budžetā atvēlēti līdzekļi vairāku projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei: Loka maģistrāles rekonstrukcijai; Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcijai; Neretas, Prohorova un Garozas ielu posmu rekonstrukcijai un Lielupes krasta stiprinājumam; Pils salas airēšanas bāzes skiču projekta izstrādei un Pils salas ielas pārbūvei; Vecpilsētas ielas 14 ēkas pārbūvei/restaurācijai; Amatu vidusskolas telpu rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai; pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 rekonstrukcijai; Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas, pašvaldības policijas ēkas, PII «Sprīdītis» un pašvaldības ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanai; satiksmes termināla pasažieru uzgaidāmajai nojumei; Rubeņu ceļa rekonstrukcijai. Vēl paredzēts finansējums Ziemeļu šķērsojuma ietekmes uz vidi novērtējuma apmaksai.

Šogad turpinās Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zāles būvniecība, bet iecerēti vēl citi darbi, piemēram, sakārtot Meža kapus, lai tajos varētu sākt veikt apbedījumus (tam atvēlēti 85 000 eiro), Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai nomainīt jumtu (tam paredzēti 200 000 eiro), izremontēt Pārlielupes bibliotēkas telpas un kultūras nama lielo zāli, sakārtot Atmodas ielas posmu pie PII «Kāpēcīši», veikt remontu atskurbtuves telpās, izveidot jauniešu brīvpieejas laukumu Pasta salā.

Sporta un kultūras pasākumiem šogad atvēlēti 469 015 eiro. Starp lielākajiem minami Valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena, Eiropas diena, izstāde «Zemgales uzņēmēju dienas 2016», festivāls «Dzintara dziesmas», Jaungada sagaidīšana, Jaunatnes galvaspilsētas pasākumi, konkursu «Sakoptākais pilsētvides objekts», «Izgaismotākais pilsētvides objekts», «Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks» organizēšana, Jelgavas jaundzimušo sveikšana.

Ar detalizētāku pilsētas budžeta izklāstu varēsiet iepazīties 25. februāra laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Foto: Raitis Supe

 

 

 

 

Galerija

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti