Meklēšanas forma

Apmācies 2 °C Mērens vējš, 6.2 m/s no DA
Piektdiena, 2019. gada 13. DecembrisVārda dienu svin: Lūcija, Veldze

Var pretendēt uz pabalstiem nākamajam mācību gadam

Jana Bahmane
Līdz 15. augustam maznodrošinātas, daudz­bērnu un aizbildņu ģimenes Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē var vērsties ar iesniegumu pabalstu saņemšanai jaunajā mācību gadā. Tāpat var iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa iegūšanai.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova stāsta, ka trūcīgās ģimenes var pretendēt uz pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 50 eiro apmērā mēnesī; ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē Jelgavas Izglītības pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā (šobrīd – 1,42 eiro dienā); pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai mācību gadā 20 procentu apmērā no biļetes cenas pieciem braucieniem dienā, kas nozīmē, ka šie skolēni pilsētas sabiedrisko transportu noteikto reižu skaitu var izmantot bez maksas, jo pašvaldība visiem skolēniem līdzfinansē 80 procentus no biļetes cenas; skolēnu individuālo mācību piederumu iegādei – vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam 57 eiro apmērā, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 29 eiro apmērā –, un šis pabalsts tiek piešķirts, uzsākot mācību gadu. Tāpat trūcīgas ģimenes var pretendēt uz pabalstu profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai 15 eiro apmērā mēnesī.

Maznodrošinātās ģimenes var pretendēt uz visiem minētajiem pabalstiem, izņemot profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai. Šīm ģimenēm pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai ir 40 eiro mēnesī. Savukārt daudzbērnu ģimenes var pretendēt uz visiem pabalstu veidiem, izņemot pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. Daudzbērnu ģimeņu bērniem pieejamie pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Tā kā norēķiniem par ēdināšanu skolā un braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā jāizmanto Jelgavas pilsētas skolēna elektroniskā apliecība, lai saņemtu šos pabalstus, skolēnam ir nepieciešams šis dokuments.

Vienlaikus daudzbērnu ģimenes, kuras Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro uz vienu ģimenes locekli, var pretendēt arī uz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas pakām, higiēnas un kancelejas precēm, ko iespējams pieprasīt ik pēc trim mēnešiem. Bet aizbildņu ģimenes, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 265 eiro uz vienu ģimenes locekli, reizi mācību gadā var saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanai skolā, kā arī profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai.

Jāuzsver, ka pašvaldības pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai var saņemt ikviena ģimene, kurā ir 5. un 6. klases skolēni, – pabalsts ir 20 procentu apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 eiro dienā. Lai saņemtu šo pabalstu, ģimenes pilnvarotajam pārstāvim Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

Lai saņemtu kādu no pabalstiem, daudzbērnu ģimeņu skolēnu vecākiem ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. telpā. To var izdarīt pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30. Pārvaldē norāda: lai skolēni saņemtu pabalstus jau no 1. septembra, tie jāpieprasa līdz 15. augustam.

Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu var pieprasīt visa mācību gada garumā, iesniedzot pieteikumu līdz katra mēneša 15. datumam, – tad pabalstu var saņemt no nākamā mēneša pirmā datuma. Izņēmums ir pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, ko piešķir reizi mācību gadā, un to var pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.

Savukārt iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju ar nepieciešamajiem dokumentiem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa saņemšanai iespējams pirmdienās un trešdienās rindas kārtībā pārvaldes 104. un 106. kabinetā. Pirmdienās to var izdarīt no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19, bet trešdienās – no pulksten 9 līdz 12. Savukārt otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 deklarāciju var iesniegt pēc iepriekšēja pieraksta, pirms tam piesakoties pa tālruni 63048914 vai 63007224.

Jāpiebilst, ka tāpat pašvaldība daudzbērnu ģimeņu bērniem nodrošina interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Pilnīgi visi Jelgavā deklarētie skolēni bez maksas var apmeklēt bērnu un jauniešu centra «Junda» pulciņus. Tāpat visi pilsētas izglītojamie, izmantojot Jelgavas skolēnu apliecību, sabiedriskajā transportā var braukt ar 80 procentu atlaidi, kā arī bez maksas apmeklēt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju un Ādolfa Alunāna memoriālo muzeju.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti