Meklēšanas forma

Neliels lietus 10 °C Lēns vējš, 4.3 m/s no D-DA
Trešdiena, 2019. gada 13. NovembrisVārda dienu svin: Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija

«Mūžizglītības piedāvājums mainās līdzi laikam»

Ritma Gaidamoviča
«Ir gandarījums apzināties, ka mūsdienu sabiedrība izglītību pieņem kā cilvēka dzīves neatņemamu sastāvdaļu un mūžizglītības lomai ir augoša tendence. Pieprasījums pēc profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības pakalpojumiem Jelgavas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vidū ir strauji audzis. Mūsdienu tehnoloģijas paver plašas iespējas arī pieaugušo izglītības satura un metožu attīstībā. Ir ievērojami paplašināta izglītības procesa pieejamība, nodrošinot iespējas mācīties tiešsaistes kursos, pieslēgties tiešsaistes semināriem un konferencēm, un jūtam, ka šīs iespējas tiek izmantotas aizvien aktīvāk,» atzīst Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna.

Ar ZRKAC jaunās sezonas piedāvājumu tuvāk iepazīties interesenti aicināti sestdien, 7. septembrī, no pulksten 10 līdz 15 tehnikas un inovāciju festivālā «Mehatrons» Pasta salā, kur uz Izglītības skatuves varēs vērot un līdzdarboties dažādās meistarklasēs, kas mācību gada laikā tiks organizētas ZRKAC.

Stūrakmeņi – digitālās prasmes, drošumspēja un metālapstrāde

S.Vīksna uzsver, ka jaunās sezonas piedāvājums tiek veidots, respektējot Eiropas Komisijas noteiktās pamatprasmes mūžizglītībai un ņemot vērā nacionālās, reģionālās un pilsētas attīstības aktualitātes. «Jaunajā mācību gadā plānojam īstenot inovatīvas izglītības programmas iedzīvotāju digitālās kultūras līmeņa paaugstināšanai. Mūsu uzdevums – ar dažādu aktivitāšu starpniecību mudināt un iedrošināt viņus pilnveidot savas digitālās prasmes,» stāsta ZRKAC direktore, norādot, ka izstrādāta arī daudzpusīga metodiskā atbalsta programma pedagogu digitālās kompetences pilnveidei.

Tāpat jaunajā sezonā tiks organizētas izglītojošas programmas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšanai, sniedzot zināšanas par to, kā prast adaptēties strauji mainīgajā vidē. «Būs pasākumi sociālās iekļaušanās veicināšanai, aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanai un ģimenes izglītībai. Turpināsim sniegt iespējas ikvienam apgūt uzņēmējdarbības prasmes, attīstīt radošumu un pašiniciatīvu,» tā S.Vīksna.

Daudz paveikts arī metālapstrādes nozares attīstības vajadzībām atbilstoša izglītības piedāvājuma paplašināšanai. «Metālapstrādes nozares attīstība ir viena no Jelgavas prioritātēm, un kvalificētu darbinieku sagatavošana ir mūsu kopīgs uzdevums. ZRKAC Metāl­apstrādes mācību parks šovasar papildināts ar jaunākās paaudzes iekārtām, kas dos papildu iespējas pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju gan Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem, gan nozarē strādājošajiem,» skaidro ZRKAC direktore.

Jauns piedāvājums grāmatvedībā, inovācijās

Lai veidotos veiksmīga sadarbība ar klientiem, ir svarīgi uzklausīt viņu vēlmes un piedāvāt tieši viņiem nepieciešamo. «Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem, esam papildinājuši nodarbību klāstu grāmatvedībā, piedāvājot kursus «Aktualitātes budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē», «Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes», «Pilnas pašizmaksas aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta noteikšana», «Vadības grāmatvedība. Budžeta plānošana uzņēmējdarbībā un noviržu analīze». Tāpat šobrīd ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi skaistumkopšanas jomā, un piedāvājam aktuālas programmas šīs nozares speciālistiem minimālo higiēnas prasību ievērošanai. Mudinot uzņēmējus radīt jaunus produktus, esam izstrādājuši kursu programmas «Dizaina domāšana uzņēmējiem», «Produkta veidošana un pārdošana», «Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai»,» stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Viņa piebilst, ka jaunajā sezonā īpaša uzmanība tiks pievērsta sociālās uzņēmējdarbības atbalstam. Jau 20. septembrī Jelgavā notiks Labklājības ministrijas organizētā reģionālā diskusija par sociālo uzņēmējdarbību, bet 6. novembrī mūsu pilsētā individuālas konsultācijas sniegs Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadība.

Savukārt jaunās uzņēmējas sievietes, kuru uzņēmumi darbojas ne ilgāk kā trīs gadus, līdz 25. septembrim aicinātas pieteikties, lai ievietotu informāciju par savu uzņēmumu starptautiskā katalogā, kas tiks izstrādāts projekta «Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos» gaitā. «Jaunais katalogs no 17. līdz 19. oktobrim tiks prezentēts starptautiskās konferences «Austrumi un Rietumi tiekas Sanktpēterburgā» dalībniekiem,» piebilst L.Miķelsone.

Paplašināta Metālapstrādes mācību parka bāze

Būtiskas pārmaiņas šovasar piedzīvojis ZRKAC Metālapstrādes mācību parks – tā materiāltehniskā bāze papildināta ar jaunām iekārtām, kas pavērs plašākas iespējas strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons skaidro, ka jaunajā sezonā ne tikai tiek piedāvāta iespēja apgūt metināšanas iemaņas, bet, paplašinot redzesloku un kompetences, topošajiem metinātājiem tiek dota iespēja apgūt viedās ražošanas metināšanas procesiem atbilstošu iekārtu vadību. «Paplašinot mūsu parka materiālo bāzi, augustā visās metināšanas kabīnēs ir dubultots metināšanas iekārtu skaits – tās ir jaunākās paaudzes iekārtas, kas piemērotas viedajai ražošanai atbilstoši «Industry 4.0»,» stāsta M.Ernstsons, piebilstot, ka mācību parku papildinājuši pieci «ESAB Renegad» aparāti, un tās ir pirmās šāda veida iekārtas Latvijā. «Tas nozīmē, ka mūsu mācību parks turpmākos 5–10 gadus būs ļoti konkurētspējīga izglītības iestāde,» norāda Metālapstrādes mācību parka vadītājs.

Domājot par attīstību un pieprasījumu darba tirgū, no nākamā gada janvāra ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā varēs apgūt specifiskās kompetences lokšņapstrādes ciparvadības darbgaldu lietošanai – optiskās šķiedras lāzergriešanas iekārtas iestatīšana metāla lokšņu griešanai, pusautomātiskās lokšņu materiālu noliktavu sistēmas, plazmas 3D griešana, izmantojot CNC robotroku/manipulatoru, MAG metināšana, izmantojot CNC robotroku/manipulatoru, inteliģentās ražošanas MAG metināšanas procesu vadība un uzraudzība («Industry 4.0»).

Ar digitālajām tehnoloģijām popularizēs kultūru

ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļā uzsver, ka šajā jomā lielākais izaicinājums būs dalība «Erasmus+» projektā «Crowddreaming», kas veltīts kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū. «Projektā darbosies pedagogi no Horvātijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas. No katras valsts būs 20 pedagogi, un Latviju pārstāvēs arī septiņi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 4. vidusskolas skolotāji. Projekta gaitā pedagogiem notiks apmācības, lai viņi varētu vadīt un atbalstīt jauniešus digitālo projektu izstrādē, apgūstot digitālo projektu vadību, medijpratību, dažādu IT rīku izmantošanu. Mācību gada otrajā pusē jaunieši pedagogu vadībā izstrādās digitālos projektus, kuri tiks izvietoti speciāli šim projektam radītā platformā internetā, un tā būs lieliska iespēja popularizēt Jelgavas un Latvijas kultūras mantojumu Eiropā,» stāsta Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča. S.Vīksna papildina, ka šī ir vēl viena lieliska iespēja, kā paaugstināt Jelgavas pedagogu digitālās prasmes, – pēc tam šie septiņi pedagogi varēs dalīties pieredzē ar kolēģiem.

Gudro vecāku skola un Veselības studija ģimenes labsajūtai

Tālākizglītības kursos jaunajā sezonā akcents likts uz svešvalodu apguvi īsākā laikā, atbalstu sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, veselīga dzīvesveida programmām visai ģimenei un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga informē, ka izmaiņas ieviestas svešvalodu kursu piedāvājumā. «Lai mācību process kļūtu dinamiskāks un vēl vairāk atbilstu mūsu klientu mācību vajadzībām, esam saīsinājuši kursu garumu, vienlaicīgi sadalot valodas apguvi detalizētākos valodas prasmes līmeņos. Piemēram, angļu valodu līdzšinējo sešu līmeņu vietā šogad piedāvājam apgūt astoņos prasmju līmeņos, reizē samazinot katra līmeņa kursu ilgumu no 120 uz 100 stundām,» skaidro A.Vanaga, aicinot uzņēmumus un organizācijas saviem darbiniekiem izvēlēties kursus, kuros var apgūt valodu komunikācijai biznesa vidē vai profesionālām darba vajadzībām. «Savukārt seniorus jaunajā mācību gadā aicinām iesaistīties mērķprogrammā «Nesteidzīgās dzīves skola», kurā ar prieku varēs mācīties runāt angliski, vāciski un latviski, darboties digitālo fanu darbnīcā, fotodarbnīcā vai dzīves­prieka darbnīcā,» piebilst A.Vanaga.

Turpinot īstenot Veselības veicināšanas programmas bezmaksas aktivitātes, jauni piedāvājumi ZRKAC gaida arī veselīga dzīvesveida piekritējus un ģimenes. «Darbu turpinās Gudro vecāku skola, kas šogad veltīta 7–10 gadu vecu bērnu emocionālās veselības jautājumiem. Jau 8. oktobrī semināru par bērnu psihisko attīstību vadīs bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Vēl šajā ciklā iekļauti semināri par patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstīšanu, bērnu savstarpējām attiecībām sākumskolā un vardarbības atpazīšanu, par bērna uzvedības deficīta un hiperaktivitātes izpausmēm un atbalstu bērnam to mazināšanā, par vecāku patiesu klātbūtni, ģimenes iekšējo mijiedarbību un emocionālās inteliģences audzināšanu bērnos. Semināri bez maksas notiks reizi mēnesī, turklāt arī šogad mēģināsim nodrošināt lekciju translēšanu tiešsaistē, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju,» tā A.Vanaga.

Oktobrī ZRKAC sāksies nodarbību cikls «Veselības studija ģimenes labsajūtai», kas ir izglītojošu nodarbību programma vecākiem un bērniem kopīgu zināšanu gūšanai par dažādiem veselības jautājumiem. «Piemēram, Veselīgas garšas piedzīvojuma meistarklasē bērni un vecāki ne tikai izzinās, kā veidot veselīgu dienas ēdienkarti, bet arī paši iemācīsies pagatavot vienkāršus ēdienus,» papildina A.Vanaga. Savukārt meistarklases «Ar viedierīcēm pie galda» centrā būs ekrānierīces, to ietekme uz attiecībām ģimenē un vienaudžu lokā, kā arī personīgajiem sasniegumiem, fizisko un psihoemocionālo veselību. «Ģimenes šajā meistarklasē varēs iepazīt dažādus pētījumos un praksē pārbaudītus modeļus vied­ierīču paradumu disciplinēšanai, ar kuru palīdzību nonākt pie sev vēlamā viedierīču lietošanas scenārija, kādu gribētu redzēt savā ikdienā un ģimenē,» skaidro nodaļas vadītāja.

Papildināts arī interešu kursu piedāvājums, un viens no jaunumiem ir Žannas Dubskas treniņnodarbības un lekcijas «Kā izvēlēties apģērbu atbilstoši ķermeņa proporcijām», kas notiks 8. oktobrī un 12. novembrī. Savukārt 16. oktobrī ZRKAC aicina uz Agneses Zeltiņas aproču vēršanas meistarklasi.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti