Meklēšanas forma

Skaidrs laiks 14 °C Lēns vējš, 5 m/s no R-DR
Otrdiena, 2019. gada 22. OktobrisVārda dienu svin: Īrisa, Irīda, Airisa

Jelgavā notiks konference par vērtībām izglītībā un to mācīšanu

Ilze Knusle
3. oktobrī no pulksten 10 līdz 17 Jelgavas kultūras namā norisināsies konference «Pasaule skolā – skola pasaulē», kas ir Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» («Skola2030») sestā konference un ir veltīta vērtībām izglītībā. Konferences norises gaitai varēs sekot līdz interneta tiešraidē.

Pašlaik arī pasaulē ir vērojama tendence pārskatīt skolas un mācīšanās nozīmi, lai izglītotu jauniešus, kas nodrošinātu sabiedrības un pasaules ilgtspēju un spētu veidot attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa, uzticēšanās un spēja saprasties neatkarīgi no izcelsmes un piederības atšķirīgām sociālām grupām un kultūrtelpām. Tāpēc konferencē kopā ar «Skola2030» pilotskolām, mācību līdzekļu autoriem, mācību jomu un izglītības ekspertiem priekšlasījumos un praktiskās darbnīcās tiks runāts par to, kāda loma mācību satura un pieejas īstenošanā ir vērtībām, kā tās padarīt par neatņemamu skolas un klases dzīves daļu, par skolas kā organizācijas lomu to iedzīvināšanā un uzturēšanā, bērnos un jauniešos veidojot un nostiprinot ieradumus, kurus vēlāk viņi pieņems par saviem tikumiem.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un «Skola2030» mācību satura ieviešanas vecākā eksperte Inga Pāvula.

Konferences programmu veido trīs tematiskie virzieni. Sadaļā «Skola kā organizācija un vērtības skolā» tiks runāts par to, kā veidot  uz attiecībām orientētu mācību vidi – ar cieņpilnu savstarpējo izturēšanos visā skolā, no garderobes līdz klasei. Tāpat lektori runās par nepieciešamību mācīšanās procesu īstenot secīgi, aktīvi, fokusēti, ņemot vērā skolas, katras klases un bērnu vajadzības. Turklāt mācību procesā būtu jāiekļauj sociālo, emociju pārvaldības un mācīšanās prasmju mērķtiecīga attīstība. Sadaļā «Vērtības mācību saturā un skolotāja loma tajā» tiks piedāvāta iespēja kopā ar mācību jomu profesionāļiem diskutēt un izzināt, kā mācību jomu saturā saskatīt iespējas domāt un sarunāties ar bērniem un jauniešiem par vērtību jautājumiem un kāda ir skolotāja loma, lai vērtības kļūtu par ikdienas mācību procesa sastāvdaļu. Sadaļā «Kādu nākotni vēlamies?» tiks piedāvātas darbnīcas, kurās dažādu skolu pārstāvji un izglītības profesionāļi dalīsies ar praktiskiem piemēriem par to, kā skolēni mācību procesā var pilnveidot savas pilsoniskās līdzdalības prasmes, izzinot pasaules procesu savstarpējo mijiedarbību, nostiprinātu pārliecību par savām iespējām ietekmēt sociālos, kulturālos, ekonomiskos un ar vidi saistītos procesus Latvijā un pārējā pasaulē. Darbnīcas notiks kultūras namā un tuvējā Jelgavas Centra pamatskolā.

Dalībai konferencē bija izsludināta iepriekšēja pieteikšanās, kas šobrīd ir jau noslēgusies. Tie, kuri nepaspēja pieteikties, konferences gaitai aicināti sekot līdz interneta tiešraidē «Skola2030» feisbuka kontā.

KONFERENCES PROGRAMMA

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru