Meklēšanas forma

Daļēji apmācies 20 °C Viegls vējš, 3.3 m/s no R-ZR
Ceturdiena, 2019. gada 22. AugustsVārda dienu svin: Rudīte, Everts

Izglītības iestādes gatavo jaunajai mācību sezonai

Jana Bahmane
Gatavojoties jaunajam mācību cēlienam, teju visās pilsētas izglītības iestādēs norit remontdarbi, pielāgojot mācību telpas mūsdienu prasībām, labiekārtojot izglītības iestāžu teritoriju un uzlabojot vides pieejamību. «Lai pilnvērtīgāk izvērtētu pašreizējo situāciju, veicinātu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanu, plānveidīgi un mērķtiecīgi veiktu piešķirtā finansējuma izlietojumu un nodrošinātu ēku ekspluatācijas drošību, pērn visām pilsētas izglītības iestādēm sākām veikt energosertifikāciju, kuru šogad pabeigsim. Tāpat turpinām iepriekšējā gadā iesākto izglītības iestāžu ēku tehnisko apsekošanu, izvērtējot to tehnisko stāvokli un nosakot veicamo darbu prioritātes nākamajā gadā, un tas ir rūpīgs un darbietilpīgs process,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos Andris Baltais.

Šogad no pašvaldības budžeta plānotās izmaksas izglītības iestāžu remontdarbiem, teritorijas labiekārtošanai, projektu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai pirmsskolas izglītības iestādēm ir 387 668 eiro, vispārizglītojošām izglītības iestādēm – 559 829 eiro, bet interešu izglītības iestādēm – 69 232 eiro.

Līdzīgi kā pērn, arī šovasar vērienīgi remontdarbi notiek Jelgavas 2. internātpamatskolā – tiek siltināts iestādes internāta korpuss, rekonstruēts jumts, kā arī veidota stikla galerija, kas ēku savienos ar sporta zāli. A.Baltais norāda, ka pirms rekonstrukcijas ēkai bija liels siltumenerģijas patēriņš, jo kopš tās uzcelšanas būtiskas pārmaiņas nebija piedzīvotas, līdz ar to arī atbilstoši mūsdienu prasībām jāuzlabo ugunsdrošība un vides pieejamība. Līdztekus šiem darbiem izglītības iestādē norit ēdināšanas bloka remontdarbu 2. kārta, bet, pārbūvējot 1. stāva telpu, jaunu izvietojumu un veidolu iegūst divas mājturības klases.

Savukārt Jelgavas 4. sākumskolā un Tehnoloģiju vidusskolā šovasar notiek mazo sporta zāļu remonts, ierīkojot un uzlabojot ventilācijas sistēmu, apgaismojuma kvalitāti un izbūvējot grīdas atbilstoši telpu funkcionālajai izmantošanai. 4. sākumskolas direktores vietniece Aija Kuķalka stāsta, ka, ņemot vērā lielo skolēnu skaitu, sporta stundas skolā vienlaicīgi notiek trim klasēm, tādēļ vajadzīgas papildu telpas. Šovasar remontdarbi tiek veikti telpā, kur agrāk notika civilās aizsardzības mācības, tādēļ sākotnēji tā nebija paredzēta sporta stundu norisei.

Arī citās izglītības iestādēs tiek uzlabotas koplietošanas telpas, piemēram, 2. pamatskolā, 3. sākumskolā un 5. vidusskolā notiek gaiteņu vai kāpņu telpu remontdarbi.

Pārmaiņas piedzīvo arī pirmsskolas izglītības iestādes – bērnudārzā «Kamolītis» šovasar izremontēts 1. stāva gaitenis, nomainot durvis un ierīkojot jaunu apgaismojumu, bet iestādes teritoriju ieskauj jauns žogs, kas ir augstāks un drošāks par iepriekšējo. Savukārt «Lācītī» un «Vārpiņā» izremontētas grupu telpas, bet «Rotaļas» peldbaseinā nomainīta ventilācijas sistēma, nodrošinot piemērotus apstākļus peldēšanas nodarbību norisei. Līdztekus tam «Rotaļā» izremontēta viena kāpņu telpa, nomainot arī kāpņu segumu. Kā norāda bērnudārza vadītājas vietniece Kristiāna Pētermane, kāpnēm šogad aprit 43 gadi – tagad tās ir skaistākas un drošākas. Bet pirmsskolas izglītības iestādes «Zīļuks» un «Zemenīte» šovasar tikušas pie jaunām būvēm – «Zīļuka» teritorijā izbūvēta daudzfunkcionāla āra nojume, ko var pielāgot nodarbību un pasākumu norisei, bet «Zemenītē» – saimniecības ēka.

Līdztekus izglītības iestāžu remontam notiek arī projektēšanas darbi, paredzot mācību iestāžu infrastruktūras uzlabošanu nākotnē. «Jau esam izstrādājuši projektu pirmsskolas izglītības iestādes «Kamolītis» jumta rekonstrukcijai, bērnudārzam «Gaismiņa» izstrādāta tehniskā dokumentācija, lai drīzumā uzsāktu virtuves un sanitārā mezgla telpu remontdarbus. Savukārt bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnes vietā «Lediņi» plānota kādreizējā guļamkorpusa ēkas pārbūve par mācību korpusu – jau izstrādāts un apstiprināts projekts, kas paredz izveidot četras mācību telpas, katru 42 kvadrātmetru platībā,» stāsta A.Baltais. Viņš papildina, ka ēka «Lediņos» ilgus gadus stāvējusi neizmantota un bijusi kritiskā stāvoklī, līdz ar to tā bija jāiekonservē vai jāpieņem lēmums par tās nojaukšanu vai pārbūvi. Pērn ēkai veikta tehniskā apsekošana, pieņemot lēmumu par tās turpmāku izmantošanu, kā arī nomainīts jumta segums. ««Jundā» pēc telpām ir liels pieprasījums, tādēļ papildu mācību klases noteikti būs noderīgas. Ēkā varēs uzturēties gan vasaras sezonā, izmantojot arī terasi, gan ziemā, jo tā būs apsildāma,» atklāj galvenais speciālists būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos.

Jāpiebilst, ka vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kurus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim, joprojām norit Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Bet bērnudārzā «Sprīdītis» notiek energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, siltinot fasādi, nomainot durvis un logus, izbūvējot jumtu un veicot citus būtiskus darbus. Tos paredzēts pabeigt šogad.

 

Vērienīgi remontdarbi šovasar notiek Jelgavas 2. internātpamatskolā – tur tiek siltināta viena no izglītības iestādes ēkām, kas atrodas līdzās sporta zālei, kā arī turpinās skolas ēdināšanas telpu remontdarbi. Pērn, nomainot novecojušās komunikācijas un pielāgojot telpas mūsdienu sanitārajām prasībām, tika atjaunots virtuves bloks, bet šovasar remontdarbi norit ēdamzālē – tur ierīkota ventilācijas sistēma, nomainīts apgaismojums un grīdas segums. Tāpat izglītības iestādes 1. stāvā, pārveidojot plašu mācību telpu, tiek veidoti divi mājturības kabineti. «Iepriekš šajā telpā bija zēnu mājturības kabinets, bet meitenēm mājturība notika citviet. Šobrīd plašais puišu darbmācības kabinets pārtop divos, lai zēnu un meiteņu mājturības stundas varētu notikt blakus telpās,» skaidro Jelgavas 2. internātpamatskolas direktores vietnieks Kaspars Tiltiņš. Jāpiebilst, ka būvdarbu gaitā 2. internātpamatskolā plānots izveidot arī stikla galeriju, kas skolas korpusu savienos ar sporta zāli, Proti, līdz šim abas ēkas bija savienotas caur 2. un 3. stāvu, bet stikla galerija savienos abu ēku 1. stāvu, tādējādi sniedzot iespēju no skolas 1. stāva gaiteņa nokļūt sporta zālē. Būvdarbu gaitā, kuru norise plānota līdz 1. decembrim, pārejā, kas savieno abas ēkas, plānots izveidot centrālo ieeju, pielāgojot to cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks» šovasar tikusi pie daudzfunkcionālas āra nojumes, ko var pielāgot gan nodarbībām, gan dažādiem pasākumiem. «Āra nodarbības mums ir ļoti aktuālas, tādēļ esam gandarīti, ka tagad mums ir āra nojume – tā atrodas netālu no mazdārziņiem, kur bērni audzē augus un dārzeņus. Nojumē audzēkņi var apgūt jaunas zināšanas un veikt eksperimentus, esot tuvāk reālajai videi,» vērtē bērnudārza vadītāja Inga Donova. Zīmīgi, ka jaunajā nojumē, kuras platība ir 21,2 kvadrātmetri, 1. jūnijā notika bērnudārza grupiņu izlaidums, un izglītības iestādes vadītāja stāsta, ka tur plānots rīkot arī citus svētkus – nojumei ir apgaismojums un ap to ir zāliens, kurā var salikt solus pasākuma apmeklētājiem. Tāpat iestādes ārtelpu šovasar papildinājusi jauna velosipēdu novietne.

Līdz aizvadītā gada vasarai būtiski iekštelpu remontdarbi Jelgavas 5. vidusskolā nebija notikuši kopš skolas uzcelšanas 20. gadsimta 70. gados. Pērn četru stāvu augstumā tika rekonstruētas izglītības iestādes centrālās kāpnes, bet šovasar remontu piedzīvo 2. stāva gaitenis. Darbu gaitā tiek mainītas arī visas tajā esošās durvis un apgaismojums, izglītības iestādes telpas padarot gaišākas un mūsdienīgākas.

Pirmsskolas izglītības iestādē «Vārpiņa» šovasar rekonstruētas «Sienāzīšu» grupiņas telpas bērnudārza 2. stāvā. Remontdarbi veikti grupas telpā, garderobē, tualetē un virtuvē, nodrošinot to atbilstību mūsdienu prasībām un pieejamību bērniem.

«Žogs, kas ieskāva bērnudārzu, bija 36 gadus vecs un neatbilda drošības noteikumiem – tam pārkāpjot, mūsu teritorijā mēdza iekļūt citi bērni. Taču jaunais žogs, kas izveidots ap visu pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju, ir pusotru metru augsts, un tas ir būtiskākais ieguvums,» stāsta pirmsskolas izglītības iestādes «Kamolītis» vadītāja Anita Bērziņa. Viņa papildina, ka tāpat šovasar izremontēts bērnudārza 1. stāva gaitenis, kas iepriekš bija tumšs un drūms, bet šobrīd tajā ir jauns LED apgaismojums un durvis, turklāt gaiteņa galā uzstādītas ugunsdrošās durvis.

«Agrāk šajā telpā notika civilās aizsardzības mācības, tādēļ sākotnēji tā nebija plānota kā sporta zāle. Taču, ņemot vērā, ka mūsu izglītības iestādē ir daudz skolēnu un sporta stundas vienlaicīgi notiek trim klasēm, šo telpu vajadzēja pielāgot sporta nodarbībām. Iepriekšējos gados tajā nomainīta ventilācijas sistēma, bet šogad turpinās apdares, elektromontāžas un grīdas izbūves darbi. Tāpat par izglītības kvalitātes gada balvas «Zelta grauds» naudas balvu esam iegādājušies sporta aprīkojumu, ko plānojam uzstādīt sporta zālē, kad remontdarbi būs noslēgušies,» stāsta Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece Aija Kuķalka. Jāpiebilst, ka līdzīgi remontdarbi šovasar veikti arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mazajā sporta zālē.

 

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»

Viedokļi

Pievienot komentāru