Meklēšanas forma

Skaidrs laiks 13 °C Viegls vējš, 2.8 m/s no ZR
Ceturdiena, 2019. gada 18. JūlijsVārda dienu svin: Rozālija, Roze

Notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ieceri no atkritumiem ražot siltumu

Ritma Gaidamoviča
19. februārī pulksten 17 Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37 notiks sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SIA «Fortum Latvia» ieceri koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, siltumenerģijas un elektrības ražošanā līdztekus tradicionālajiem kurināmajiem – šķeldai un kūdrai – sākt pievienot frakciju no speciāli šķirotiem un sagatavotiem atkritumiem.

«SIA «Fortum Latvia» šobrīd ir sācis strādāt pie ieceres ražot siltumu ne tikai no tradicionālajiem kurināmajiem – šķeldas un kūdras –, bet tiem pievienot arī frakciju no speciāli sašķirotiem atkritumiem. «Tā ir smalcināta cieto sadzīves atkritumu masa, kas nesatur kaitīgus piemaisījumus, nav bīstama, kā arī nesatur stiklus un metālus. Šāds kurināmais tiek izmantots daudzās Eiropas valstīs un ir labs risinājums arvien aktuālākajam atkritumu apsaimniekošanas jautājumam un poligonos noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanai,» stāsta SIA «Fortum Latvia» pārstāve Guntra Matisa.

Uzņēmuma mērķis ir piedāvāt klientiem videi draudzīgu enerģiju un pakalpojumus, atbildīgi izmantojot dabas resursus. «Viens no veidiem, kā samazināt atkritumus, ir tos šķirot, lai daļu no tiem var pārstrādāt vai izmantot atkārtoti. Jelgavas iedzīvotāji arvien vairāk iesaistās pašu radīto atkritumu šķirošanā. Daļu no šiem sašķirotajiem atkritumiem var izmantot arī siltumenerģijas ražošanā, ko šobrīd apsver SIA «Fortum Latvia»,» skaidro G.Matisa, uzsverot: speciāli sašķiroti un sagatavoti atkritumi būs tikai neliela daļa izmantotā kurināmā, un tie apkārtējā vidē nerada kaitīgos izmešus.

Ņemot vērā plānotās ieceres apjomu un objekta izvietojumu, šobrīd ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, lai novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai un samazināšanai.

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus un iesaistītās puses ar uzņēmuma ieceri, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros nākamotrdien tiek rīkota sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sapulce. G.Matisa uzsver, ka šajā reizē uzņēmums informēs par savu ieceri un uzklausīs iesaistīto pušu viedokli par to, kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, tālāk strādājot pie ieceres. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saņemtā informācija un ierosinājumi tiks apkopoti un sekos darbs pie detalizētas izpētes, ietekmes uz vidi modelēšana un paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanā.

Ar informāciju par paredzēto darbību un sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30, kā arī mājaslapas www.fortum.lv sadaļā «Projekti».

Rakstiskus priekšlikumus līdz 28. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045) vai ieceres ierosinātājam – SIA «Fortum Latvia» (adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008 vai elektroniski pa e-pastu fortum.jelgava@fortum.com).

Jāpiebilst, ka SIA «Fortum Latvia» koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A tika nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Tās uzdevums ir nodrošināt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju, kura ir ražota no vietējiem atjaunojamiem resursiem, tādējādi veicinot efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu, aprites ekonomiku un CO2 izmešu samazinājumu no enerģijas ražošanas pilsētā. Projekta tehnoloģiskajā daļā jau sākotnēji, pasūtot sadedzināšanas iekārtu, tika paredzēta iespēja, ka nākotnē kopā ar koksnes biomasu un kūdru varētu tikt sadedzināts arī cits kurināmais, tostarp speciāli šķirots un sagatavots no atkritumiem iegūts kurināmais.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti