Nevalstiskajām organizācijām pašvaldība piešķir 20 940 latus

20. aprīlis, 2013

Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 1. kārta, kurā 47 Jelgavas pilsētas nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai pašvaldība piešķīrusi 20 940 latu finansējumu. Nauda piešķirta biedrību darbības nodrošināšanai, dažādu pasākumu, svētku un konkursu rīkošanai, datortehnikas iegādei un informatīvu izdales materiālu izstrādāšanai pilsētniekiem.

Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē, ka šogad 1. kārtas projektu konkursam pavisam tika iesniegti 47 projekti un visi arī saņēmuši pašvaldības finansiālu atbalstu – kopumā par 20 940 latiem.

Atbalsta summa katram apstiprinātajam projektam svārstās no 100 līdz 1500 latiem. Naudu dažādiem mērķiem saņēmušas invalīdu biedrības, nacionālo kultūras biedrību pārstāvji, dzīvnieku aizsardzības biedrība, pilsētas maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu atbalstītāji, kā arī dejotāji. Vairākas nevalstiskās organizācijas naudu saņēmušas savas darbības nodrošināšanai, nacionālās kultūras biedrības – kultūras dienu organizēšanai, lielo ģimeņu centram «Spiets» nauda piešķirta jaunas datortehnikas un virtuves tehnikas iegādei. Lielākā summa – 1500 latu – piešķirta Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļai dzīves kvalitātes uzlabošanai trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm, savukārt Jelgavas Pensionāru biedrība iecerējusi 9. maijā, Eiropas dienā, mūsu pilsētā rīkot nūjotāju festivālu un saviesīgu pasākumu, kurā aicinās piedalīties pilsētas seniorus. Bet bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš» gatavos jaunu koncertprogrammu. 

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem speciāli izveidota komisija, kuru vada Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

 

Jaunākie komentāri
Lasīt visus komentārus (1)