Galvenā ziņa

Galerija rakstam "" Bīskaps Antons Justs noliek pilnvaras; viņa vietā – Edvards Pavlovskis

22. jūlijs, 2011

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien, 22. jūlijā, kad katoļu baznīca atzīmē Svētās Marijas Magdalēnas piemiņas dienu, Jelgavas Romas katoļu katedrāles un Jelgavas diecēzes vadītājs bīskaps Antons Justs paziņoja, ka pārtrauc pildīt savus pienākumus. Viņa vietā pāvests Benedikts XVI ir nominējis priesteri Edvardu Pavlovski, kuru bīskapa kārtā iesvētīs 10. septembrī.

Jelgavas diecēze tika izveidota 1996. gadā un to gan dibināja, gan visu šo laiku vadīja bīskaps A.Justs. «Pirms pieciem gadiem, kad man bija 75 gadi, es pāvestam Benediktam XVI iesniedzu atlūgumu, kā to paredz baznīcas kanoni. Šodien pāvests manu atlūgumu ir pieņēmis un par manu pēcteci iecēlis priesteri Edvardu Pavlovski,» klātesošos uzrunāja bīskaps Justs.

Bīskaps Antons Justs pateicās par doto iespēju 15 gadus kalpot Jelgavas diecēzē un ciešo sadarbību, kas izveidojusies gan ar priesteriem, baznīcas darbiniekiem un draudzes locekļiem, gan pašvaldību. «Ja ir sadarbība starp baznīcu, skolu un pašvaldību, cilvēki var augt un veidoties drošībā – kā garīgajā, tā administratīvajā un izglītības ziņā,» tā A.Justs. Šo sadarbību atzinīgi vērtē arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš: «Neoficiālās sarunās vienmēr teicām: «Ejam pie mīļā Justiņa.» Tas tikai apliecina, cik ļoti cilvēcīgs ir Justa kungs. Viņš pa šiem 15 gadiem pilsētā ir iedibinājis tradīcijas, kas kļuvušas mīļas pilsētas iedzīvotājiem. Tāpēc ceru, ka arī ar jauno bīskapu mums veidosies veiksmīga sadarbība, kuras galvenais uzdevums ir pilsētas iedzīvotāju garīgā stiprināšana, dodot viņiem jaunu ticību, iespējas un spēku.» Jelgavas diecēzes priesteru pārstāvis norāda – lai gan A.Justs vadīja diecēzi, viņu vienmēr varēja sastapt, viņam vienmēr bija laika un nevajadzēja obligāti iepriekš pieteikties. Viņš esot vienmēr smaidošais bīskaps, bīskaps, kurš mīl fotografēties un nevar paiet nevienam mazulim.  

A.Justs savu pēcteci raksturo kā ekonomisku un saimniecisku cilvēku, kam patīk atjaunot lietas, kurš bijis veiksmīgs it visā, ko pasācis, kam ir izteikta loģiskā domāšana. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs priesteri E.Pavlovski raksturo kā komunikablu cilvēku, kam patīk pajokot, garīgu cilvēku, kam netrūkst arī realitātes sajūtas. E.Pavlovskis dzimis 1950. gadā 30. augustā Krāslavas rajona Beresnē. Par priesteri iesvētīts 1975. gadā. Šobrīd ir Rīgas Kristus karaļa Romas katoļu draudzes prāvests. Vienlaicīgi ar pastorālo darbu draudzē no 1976. līdz 2001. gadam E.Pavlovskis bija Rīgas garīgā semināra pasniedzējs.

Komentējot savu virzīšanu Jelgavas diecēzes vadītāja amatā, E.Pavlovksis izstāstīja stāstu par mazu zēnu, kuram pēc tēva nāves jāpārņem viņa pienākumi, bet kurš, uzliekot galvā tēva cepuri, pazūd zem tās, neko neredzot un nesaprotot. «Manā gadījumā gan līdzās ir tēvs, kurš pacels cepures priekšmalu uz augšu, lai es tomēr varētu kaut ko saskatīt un saprast. Esmu drošs, ka bīskaps Antons mani ievadīs šajā darbā,» tā viņš. Jaunais Jelgavas diecēzes vadītājs piebilda, ka, lai gan baznīcā nav tradīciju pieņemt jaunus vārdus un viņu arī turpmāk sauks par Edvardu Pavlovski, pēc būtības viņš gribētu kļūt par Antonu II, cienīgi turpinot A.Justa iesākto darbu.

E.Pavlovski par bīskapu iesvētīs 10. septembrī Jelgavas Romas katoļu katedrālē, un to darīs bīskaps Antons Justs. Tomēr līdz tam A.Justs oficiāli ir iecelts par apustulisko administratoru un pildīs savus pienākumus līdz jaunā bīskapa iesvētīšanai.

Foto: Ivars Veiliņš

Jaunākie komentāri
Lasīt visus komentārus (0)