Domes deputāti prognozē 2012. gadu

1. janvāris, 2012

To, kāds šis gads bijis Jelgavai un mums katram atsevišķi, varam novērtēt paši pēc jau paveiktajiem un uzsāktajiem darbiem pilsētā un personīgajiem sasniegumiem, tādēļ, noslēdzot gadu, «Jelgavas Vēstnesis» deputātus aicināja ieskatīties nākamajā gadā. Šoreiz – Jelgavas domes deputātu redzējums par procesiem 2012. gadā: ko viņi no tā sagaida, par ko iestāsies un ko īstenos.

Vilis Ļevčenoks:
«Nākamajā gadā Jelgavā, ņemot vērā jau uzsāktos un plānotos ES finansētos projektus, turpināsies intensīva pilsētvides sakārtošana.

2012. gadā pabeigsim Raiņa ielas un Čakstes bulvāra rekonstrukciju. Līdzās sakārtotajām ielām jaunā veidolā atklāsies Driksas krastmala – jau notiek darbi, izbūvējot krasta nostiprinājumu un izveidojot gājēju atpūtas zonu, kā arī laivu piestātnes. Pāri Driksai būs unikālas konstrukcijas gājēju tilts uz Pasta salu kā Driksas ielas turpinājums, un notiek tiltiņa rekonstrukcija uz salu pāri kanālam.

Nākamgad uzsāksim arī ilgi gaidīto projektu – Lielās ielas rekonstrukciju posmā no Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim. Šo darbu pabeigsim 2013. gadā. Vēl plānojam sākt Pasta salas labiekārtošanu un hidrotehnisko būvju rekonstrukciju Kalnciema ceļa un Loka maģistrāles rajonā, kas novērsīs plūdu draudus šajā teritorijā. 

Gada sākumā Satiksmes ministrijā iesniegsim projektu, kas paredz Lietuvas šosejas rekonstrukciju posmā no dzelzceļa gaisa tilta līdz Miera ielas krustojumam. Līdzās pilnai brauktuves, gājēju un riteņbraucēju celiņu un apgaismojuma sakārtošanai šajā posmā izbūvēs arī kanalizāciju, kas ļaus tai pievienot tur esošās mājas.

Turpināsies ļoti svarīgā ūdenssaimniecības projekta 2. kārta, un 2012. gadā sāks būvēt atdzelžošanas staciju, kas uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, virknē ielu tiks izbūvēta kanalizācija un ūdensvads.

Visi šie darbi radīs pārejošas neērtības pilsētā, taču būtiski uzlabos dzīves kvalitāti, tāpēc atvainojos iedzīvotājiem un aicinu būt iecietīgiem.

Gaidām arī pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu konkursus. Noteikti tajos piedalīsimies un iesniegsim kārtējos projektus skolu un bērnudārzu ēku siltināšanai.

Tāpat nākamgad tiks pabeigti arī citi nozīmīgi objekti. SIA «Fortum Jelgava» biomasas koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā ļaus samazināt apkures tarifus pilsētā, un nauda par izmantoto kurināmo paliks Latvijā. Taps jauna ražotne – SIA «Latvijas piens». Tās ir jaunas darbavietas mūsu iedzīvotājiem.

Novēlu visiem laimīgu un ražīgu jauno gadu! Kopā mums izdosies izveidot mūsu pilsētu vēl sakoptāku un krāšņāku!»

Aigars Rublis:
«Atkal ir pienācis laiks, kad ikviens savās domās atskatās uz aizejošā gada notikumiem un paveikto. 2011. gads ir bijis dažādiem notikumiem un darbiem bagāts. Deputāta darba kritiskākais vērtētājs ir viņa vēlētājs. Tāpēc ir liels prieks no jelgavniekiem dzirdēt atzinīgus vārdus par procesiem izglītības un kultūras jomā pilsētā, par plašo sporta pasākumu un interešu izglītības piedāvājumu, kā arī par paveikto pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, sociālās palīdzības jautājumos. Tomēr, neskatoties uz padarīto, nākotnē pilsētas attīstībā vēl ir daudz darāmā, un nākamais gads darba ziņā būs vēl intensīvāks.

2012. gada sākumā galvenais un svarīgākais uzdevums ir Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta apstiprināšana. Plānojot budžetu, kā vienu no prioritātēm es uzskatu jautājumus, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību vasaras mēnešos, skolu stadionu labiekārtošanas programmu, darbmācības kabinetu materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošanu un apmācības metodiskā darba pilnveidošanu. Svarīgi, lai, pamatojoties uz izstrādāto profesionālās izglītības stratēģiju, jauniešiem jau skolas laikā būtu iespēja iegūt profesionālo ievirzi.

Viens no nākamajā gadā risināmiem jautājumiem noteikti ir rindu samazināšana uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Ir plānots palielināt pašvaldības finansiālo atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, tāpat ir rūpīgi jāizvērtē iespēja pilsētā atvērt vēl vienu pašvaldības bērnudārzu.

Esmu pārliecināts, ka pilsētas iedzīvotāji var lepoties par to, ka dzīvo un strādā Jelgavā. Un, turpinot tikpat atbildīgi strādāt, mēs kopīgiem spēkiem noteikti panāksim vēl straujāku pilsētas izaugsmi, kas ir labklājības celšanas garants.

Visiem jelgavniekiem novēlu, lai jaunais, 2012., gads iedrošina ikvienu īstenot uzstādītos mērķus un piepildīt sapņus! Lai izdodas iecerētais un veiksme iet kopsolī ar jums!»

Andris Ķipurs:
«Kaut arī saspringtās situācijas dēļ valstī grūti konkrēti prognozēt norises nākamajā gadā un par daudz ko varam runāt vien vēlējuma formā, esmu pārliecināts, ka 2012. gads noteikti būs labāks nekā šis un ka pilsētā spēsim realizēt visas iecerētās idejas, paveiksim daudz lietderīga un aizsāksim jaunus darbus. Es patiesi nākotnē raugos cerīgi, jo jau iepriekšējos gados mērķtiecīgi likts pamats veiksmīgai pilsētas attīstībai.

Gribas ticēt, ka pilsētā nesamazināsies sociālās palīdzības apjoms. Jā, varbūt tas nepalielināsies, ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa, kas nonāk pašvaldības budžetā, tiks samazināta no 82 līdz 80 procentiem, taču ceru, ka sociālo palīdzību nākamgad izdosies saglabāt vismaz līdzšinējā apmērā.

Par spīti tam, ka Jelgavas slimnīca Latvijas Krājbankā zaudēja ievērojamus līdzekļus, esmu pārliecināts, ka 2012. gads būs veiksmīgs, arī īstenojot visus veselības aprūpē iecerētos projektus – ka izdosies pabeigt uzsākto slimnīcas piebūves sakārtošanu, ierīkojot tajā ambulatoro un pataloģijas nodaļu, un uzsākt vērienīgo projektu, kas līdz 2013. gadam slimnīcā paredz renovēt visas nodaļas.

Ir gandarījums par jau paveikto pilsētas infrastruktūras uzlabošanā, un šogad uzsāktie darbi, manuprāt, ir kā apliecinājums pašvaldības prasmei pat kopumā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā rast iespējas nodrošināt Jelgavas izaugsmi un attīstību. Ar nepacietību gaidu, kad noslēgsies Čakstes bulvāra rekonstrukcija – sakārtotā Driksas krastmala pavisam noteikti būs kā pērle Jelgavā, tāpat jelgavniekiem un ikvienam, kas ierodas mūsu pilsētā kaut uz īsi brīdi, nozīmīga būs gaidāmā Lielās ielas rekonstrukcija.

Kā deputāts arī nākamajā gadā, izvērtējot ieguvumus, atbalstīšu ikvienu ierosinājumu, kura ieviešana nāks par labu iedzīvotājiem un kaut nedaudz ļaus uzlabot jelgavnieku ikdienu. Lai jaunajā gadā mums visiem netrūktu ideju, kā arī apņemšanās, spēka un iespēju tās īstenot!»

Maksims Galkins:
«Atskatoties uz 2011. gadu – Saeimas atlaišana, «Krāj­banka» un nesenie notikumi ar «Swedbank» –, pēc šiem visiem notikumiem ir ļoti grūti kaut ko prognozēt par nākamo gadu. Latvija ir neprognozējama valsts, tomēr ļoti gribētos ticēt, ka Latvijas ekonomika nestāvēs uz vietas un tajā vairs nebūs lejupslīdes, bet gan attīstība.

Diemžēl, lai arī cik skumji būtu to atzīt, dzīve Latvijā turpmāk nebūs viegla, tajā skaitā arī 2012. gadā. Mūsu valstij ir milzīgs parāds – pieci miljardi latu –, un jau nākamgad tas jāsāk atdot. Latvijas tautai dzīve būs vēl grūtāka, jo nodokļi par nekustamo īpašumu un maksa par komunālajiem pakalpojumiem tikai augs, uzņēmumi nepaplašinās, darba vietas samazinās, cilvēki aizbrauc labākas dzīves meklējumos. Ļoti gribētos cerēt, ka Latvijai tomēr izdosies pārvarēt visas grūtības, ja mēs visi būsim vienoti.

Gaišus un priecīgus svētkus!»

Andrejs Garančs:
«Izglītības jomā Jelgavas Amatu vidusskolā šogad veica renovācijas darbus, iegādājās modernus metālapstrādes darb­galdus, ir jauna virtuve un degustāciju zāle, kas nākamajā un turpmākajos gados uzlabos mācību procesu. Bet nākamajā gadā uzsāks renovācijas un modernizācijas darbus Jelgavas Amatniecības vidusskolā, kas arī uzlabos mācību procesu.

Valsts līmenī vēl nav īstas skaidrības par sešgadīgo bērnu apmācību. Ja sešgadīgie bērni aizies uz skolu, tad atbrīvosies vietas bērnudārzos.

Nākamajā gadā pilsētā turpināsies ERAF un Kohēzijas fonda apguve. Cerams, ka nodos ekspluatācijā Čakstes bulvāri un Raiņa ielu, kur būs veikta inženiertīklu un ielas rekonstrukcija. Uzsāks Pasta salas labiekārtošanas darbus, inženiertīklu un ielas rekonstrukcijas darbus Lielajā ielā. Vairākās ielās notiks ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi, beidzot uzsāks ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi.

Protams, nākamajā gadā būs daudz un dažādi kultūras un sporta pasākumi, kas ļaus pilsētas iedzīvotājiem nedaudz atslēgties no ikdienas rūpēm.

Finanšu jomā nākamais gads būs pietiekami sarežģīts, jo valsts budžeta konsolidācija nopietni ietekmēs pašvaldības budžetu.

Jaunajā gadā pilsētas iedzīvotājiem vēlu labu veselību un izturību šajā sarežģītajā laikā.»

Saulvedis Šalājevs:
«Šis bijis pārmaiņu un sakārtošanās gads gan personiski, gan plašākā – pilsētas – kontekstā. Gandarījums ir par pilsētā notikušajām pārmaiņām. Tīkamāka kļūst pilsētvide, sakārtotāka – infrastruktūra. Tās ir būtiskas lietas, lai mēs spētu baudīt emocionāli piesaistītāku dzīvi Jelgavai.

Ja raugos uz prioritātēm, tad zinu, ka paveicams vēl ļoti daudz. Tās ir lietas, kas saistītas ar izglītību un sportu. Kvalitatīva izglītība ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, kas nodrošinās pilsētas un reģiona attīstību ilgtermiņā. Tādēļ es redzu, ka mana darbība šajā jomā ir svarīga, jo nākotnē tā pilsētai un katrai tās personībai spēs sniegt būtiskāko – individuālo brīvību. Te ir runa ne tikai par izglītības sistēmas infrastruktūru, bet arī tās saturu, mācību procesa organizēšanu, mācībspēkiem... Un to es tiešām redzu kā prioritāti un svarīgu aspektu pašvaldības darbā. Tikai gudrs, izglītots, domājošs un no kopējās masas atšķirīgs indivīds būs tas, kas spēs dot būtisku ieguldījumu sabiedrības kopējās interesēs. Manuprāt, dažu iepriekšējo gadu pieredze skaidri ir apliecinājusi, pie kā noved tas, ka paši vairs nedomājam un nezinām, ko patiesībā vēlamies. Esmu pārliecināts, ka izglītība visplašākā šī jēdziena kontekstā ir pamats un saknes, kas spēs personību piesaistīt vietai, no kurienes tā nākusi, tātad – arī Jelgavai.

Diemžēl es redzu, ka centralizācijas procesi, kas mums tiek uzspiesti, izglītības, sociālās aizsardzības un daudzās citās jomās valsts un pašvaldību līmenī ir liela kļūda. Tieši centralizācija ir vērsta uz to, lai cilvēki pamestu savu viensētu, pagastu, pilsētu un valsti. Līdz ar to arī retoriski varam vaicāt, vai šādu mēs vēlamies redzēt savu nākotni? Oponenti man var pārmest, ka tā ir zināma utopija un neracionāla naudas šķērdēšana. Taču ikvienam ir skaidrs – lai mērķi sasniegtu, tajā jāinvestē. Tādēļ es pārliecinoši atbalstīšu un sekmēšu tādu lēmumu pieņemšanu, kas veicinās decentralizāciju tādos svarīgos jautājumos kā izglītība, sports, kultūra, sakārtota infrastruktūra kvalitatīviem dzīves apstākļiem.

Ar to arī lielā mērā sasauktos mans novēlējums katram jaunajā gadā. Esiet izzinoši, mīliet sevi un veltiet laiku sev, lai godīgi katrs spētu sev atbildēt, ko patiesi vēlamies.»

Anatolijs Ļitvinovs:
«Tieši tāpat kā iepriekšējie 20 Latvijas neatkarības gadi, arī 2011. gads bija neziņas, kurp dodamies, pilns. Bankas krīzes, referendumi, lielas sabiedrības daļas trūkums un parlamenta vēlēšanas, kuru rezultātā izveidota diletantiska valdība, kas par iedzīvotājiem atceras tikai pirms vēlēšanām, kad nepieciešams piesaistīt elektorātu. Dzīvojam kā vāvere ritenī – skrienam pa apli un nezinām, kad no tā izkļūsim. Esam pārdevuši Eiropas Savienībai savu neatkarību, ko uz barikādēm neatlaidīgi aizstāvēja gan latvieši, gan krievi. Ar cietpaurīgu apņemšanos turpinām plānveidā iznīcināt Latvijas ekonomiku par labu Eiropas Savienībai. Visbeidzot atlikušo suverenitātes daļu uzdāvinājām Ziemeļatlantijas aliansei, lai it kā nodrošinātos pret Krieviju. Tādā veidā situāciju esam tikai sarežģījuši, jo, ja, nedod dievs, sāksies konfliktsituācija, Latvija ir bufera zona un visas problēmas saņems uz sevi. ASV Baltija ir kara darbības zona, un neviens mūs neaizsargās, jo Amerikai savas intereses būs svarīgākas.

Valdošā elite turpina riebīgo šķelšanas politiku, un diemžēl pagaidām tai izdodas saglabāt savu valdīšanu. Cik ilgi Latvijas iedzīvotāji atradīsies pakalpiņu lomā? Kam jānotiek, lai cilvēki saprastu un apvienojoties atbrīvotos no valdības, kas dzer tautas asinis?

Gribas cerēt, ka nākamgad ļaudis kļūs redzīgāki un izdarīs secinājumus un 2012. gads beidzot vairs nebūs līdzīgs citiem. Ļaudīm jākļūst labsirdīgākiem un pacietīgākiem attiecībās vienam pret otru, un nav svarīgi, kādā valodā viņi viens otram atvainosies, galvenais, lai saprot viens otru un vēl laimi un prieku.

Un noslēgumā gribu citēt Raiņa vārdus: «Ne viens pret otru, bet kopā – pret tumsu!»»

Mintauts Buškevics:
«Ko es sagaidu no 2012. gada? Smaidīgus, apmierinātus jelgavniekus, kuri lepojas un mīl savu pilsētu Jelgavu. Pilsētu, kura mainās uz augšu. Kurā jau renovētajām ielām pievienosies Lietuvas šosejas posms un Lielā iela, kā arī Čakstes bulvāris ar jaunizveidoto gājēju tiltu uz Pasta salu, kura pēc gadiem izveidosies par jelgavnieku un tūristu iecienītu aktīvās atpūtas, mākslas un kultūras meku, tikai Jelgavai piederīgu unikālu vietu – salu pilsētas viducī.

Kā deputāts iestāšos par labvēlīgāku 2012. gada budžetu pilsētas kultūras jomai. Kultūras namam «Rota» šogad nomainījām jumtu, bet nākamgad nepieciešama telpu renovācija. Atbalstīšu arī Zinātniskās bibliotēkas telpu remontu. Ir idejas, kā atslogot bibliotēkas telpas no fondu krājumiem, līdz ar to paplašinot apmeklētāju pieejamības kapacitāti. Nākamajā gadā aktīvi jāgatavojas Dziesmu un deju svētkiem, tāpēc nepieciešams atbalsts tautas mākslas kolektīviem gan repertuāra apguvē, gan tērpu resursu atjaunošanā un uzlabošanā.

Jau pašlaik ir apsekotas pašvaldības iestādes un pieņemts lēmums Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja fondus pārcelt uz sporta nama «Daugava» brīvajām telpām, tādā veidā atslogojot muzeja telpas papildu ekspozīciju izvietošanai. Rudenī jāīsteno piemiņas zīmes atklāšana izcilajai latviešu estrādes dziedātājai jelgavniecei Norai Bumbierei.

Lai mums ir spēks, radošas idejas un neatlaidība, īstenojot visas savas apņemšanās! Lai mums visiem kopā ir darbīgs un ražīgs 2012. gads!»

Sergejs Ņevoļskis: 
«Neesmu astrologs, līdz ar to neķeršos izteikt prognozes jaunajam gadam. Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā, kā rezultātā ekonomiskā un politiskā situācija valstī mainās ļoti strauji.

2009. gadā jelgavnieki ievēlēja mani, lai es strādātu viņu labā. Esošā koalīcija izslēdza mani no pilsētas pārvaldes funkcijām. Tāpat man kā deputātam nav pieejama domes ikdienas darba dokumentu aprite. Opozīcijas deputātu darbs ir speciāli apgrūtināts ar informācijas un domes dokumentu deficītu. Deputātu darba kabinets ir likvidēts 2011. gadā. No minētā secinu, ka nākamajā gadā būšu politiski diskriminēts un nāksies strādāt stresa apstākļos. 

2012. gadā turpināšu savu sabiedrisko aktivitāti, sniedzot bezmaksas juridiskās konsultācijas un organizējot labdarības akcijas «Lauku virtuve». Ir arī virkne citu ideju, bet tām nav finanšu seguma.

Nesen kādā publiskā pasākumā domes priekšsēdētājs izteicās, ka daudzi iedzīvotāji ir pametuši pilsētu, lai dzīvotu un strādātu ārvalstīs. Cilvēki ir izvēlējušies vieglāko ceļu, aizbraucot no problēmām. Būtu pareizi un varonīgi palikt šeit un cīnīties par izdzīvošanu. Manā skatījumā ar tādu cinisku pieeju nevar panākt, ka pilsētas iedzīvotāji uzticēsies saviem deputātiem, un paldies dievam, ka mums ir tāda iespēja aizbraukt un nelūgt sociālos pabalstus, nezināt adresi Pulkveža O.Kalpaka iela 9. Pilsētā esošais sociālo pabalstu līmenis nevar nodrošināt pat iztikas minimumu.

Nākamgad novēlu jelgavniekiem rīkoties droši, pieņemt lēmumus. Pareizus vai nepareizus – nav svarīgi, galvenais ir nesēdēt un negaidīt savu likteni!»  

Dainis Liepiņš:
«2012. gads Latvijā un Jelgavā būs pietiekami sarežģīts, ņemot vērā ekonomiskos aspektus. Būs jāturpina dzīvot taupīgi, izsverot katru izmaksu un tēriņu lietderību, tajā pašā laikā pašiem būs jābūt aktīviem un enerģiskiem, lai risinātu savas ekonomiskās labklājības jautājumus.

Jelgavnieku sadzīvē nekas būtiski nemainīsies, un 2012. gads būs tāds kā stabilizācijas gads. Nekādas izmaiņas Jelgavas politiskajā dzīvē arī nav paredzamas, un turpināsies tā pati, bieži vien izšķērdīgā un, iespējams, krimināli sodāmā pašvaldības līdzekļu tērēšana, «savējo» politikas īstenošana Jelgavas domē, pašvaldības iestādēs un saistībā ar pašvaldības naudas dalīšanu. Vienīgās izmaiņas varētu būt tad, ja beidzot darboties sāks tādas uzraugošās institūcijas kā KNAB un Valsts kontrole, kuras piespiedīs Jelgavas domes vadību un pozīcijas deputātus atbildēt par saviem pieņemtajiem lēmumiem.

Pats personīgi turpināšu aktīvi iestāties pret apšaubāmajiem Jelgavas domes darījumiem un lēmumiem, kā to esmu darījis arī līdz šim. Kā uzņēmējam 2012. gadā ir paredzēta liela mēroga projektu atklāšana Latvijā un vairākās Eiropas valstīs, diemžēl pagaidām neviens no tiem nav paredzēts ne Jelgavā, ne Ozolnieku novadā, tas ir, vietās, kur līdz šim esmu investējis pats un piesaistījis lielus ieguldījumus, jo uzņēmējdarbības vide šajās pašvaldībās ir ļoti zema līmeņa un ar lielu korupcijas iespējamības pakāpi.

Kā novēlējumu jelgavniekiem 2012. gadā gribu aicināt ticēt sev, ticēt labajam, stiprināt ģimenes saites, vairāk laika veltīt bērniem, būt aktīviem sportojot, sabiedriskajā dzīvē un pilnveidot sevi kā personībām, kā sava aroda profesi­onāļiem!

Lai visiem laba veselība un piepildās tie sapņi, kas iecerēti 2012. gadā!»

Dace Olte:
«Es lepojos ar Jelgavu, ar rekonstruētajām ielām un pievilcīgajām atpūtas vietām – gan tām, kas sakārtotas pēdējos gados, gan tām, kas mūsu pilsētā vēl tikai top. Ja pirms šiem darbiem bija diskusijas, vai šajos ekonomiskajos apstākļos spēsim to «pavilkt», vai šie tiešām ir nepieciešamākie darbi pilsētā, tad pašlaik jautājumu par to vairs nav – pieņemtie lēmumi bijuši pareizi.

Tieši uz cilvēku veselo saprātu es paļaujos arī nākamajā gadā, īpaši jau domājot par gaidāmo referendumu, kad nāksies izšķirties, vai saglabāt latviešu valodu kā vienīgo mūsu valsts valodu. Es patiesi ceru, ka mums tas izdosies, un paļaujos uz krieviski runājošo inteliģenci – tiem cilvēkiem, kuri mīl savu valsti un ciena savas valsts valodu.

Tāpat ikvienu aicinu vairāk aizdomāties par to, ko es pats varu dot savai valstij, savai pilsētai, nevis tikai pieprasīt. Ir skumji, ka vairākās paaudzēs ģimenes vienīgais ienākumu avots ir valsts un pašvaldības sociālā palīdzība, ka cilvēki necenšas mainīt situāciju, jo no rīta ik dienu pamosties, lai dotos uz darbu, ir daudz grūtāk nekā pieprasīt palīdzību. Ir skumji, ka cilvēki, kas brauc strādāt uz ārzemēm, jau pretendē uz tās valsts pabalstiem, pirms lidmašīna nosēdusies. Palīdzība ir jānodrošina, taču tikai tiem cilvēkiem, kam tā ir patiesa nepieciešamība.

Jaunajā gadā gribu novēlēt, lai mēs prastu sarunāties un uzklausīt, lai mēs visos līmeņos uzlabotu komunikāciju. Mēs par maz novērtējam to, cik daudz zaudējam, ja nesarunājamies, nepaužam savu viedokli un nepārjautājam, ja kaut kas palicis līdz galam nesaprasts.» 

Andrejs Eihvalds:
«Neskatoties uz to, ka 2011. gadā budžets, salīdzinot ar 2010. gadu, ir samazinājies un par budžeta pri­oritātēm gada sākumā tika noteikta izglītība un sociālā joma, šogad Jelgavā notikuši vairāki sporta, kultūras, izglītības, izklaides un citi pasākumi, kā arī īstenoti vairāki projekti, tostarp nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti. Mūsu pilsētas sportisti un mākslinieki turpināja nest Jelgavas un Latvijas vārdu pasaulē.

2011. gadā tika atvērts Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kas, pateicoties interaktīvajai kartei un tālrunim 8787, iegūst operatīvu un kvalitatīvu informāciju, risina problēmas. Pozitīvi ir tas, ka no 1. jūlija visas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes atsāka strādāt pilnu darba nedēļu.

No 1. septembra 250 mazie jelgavnieki sāka apmeklēt jauno pirmsskolas izglītības iestādi «Ķipari». 2011. gadā Jelgavas izglītības iestāžu darbiniekiem darba devējs sāka atmaksāt obligātās veselības pārbaudes.

Augustā sociālajai palīdzībai no pašvaldības budžeta papildus tika piešķirti 120 630 lati.

Pavasarī tika pabeigta projekta «Lielupes labā krasta sakārtošana» realizācija, kā rezultātā izveidota pastaigu promenāde, labiekārtota peldvieta un nodrošināta apdzīvotas teritorijas aizsardzība no applūšanas. Pabeigta Dobeles šosejas, Garozas ielas un citu mazu ielu rekonstrukcija, uzsākta vērienīgo projektu «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana» un «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta» realizācija. Līdz ar projektu realizāciju jelgavnieki izjūt pārvietošanās problēmas pilsētas robežās, taču jāapzinās – lai kaut ko saņemtu, uz brīdi no kaut kā jāatsakās. Nākamajā gadā jārēķinās, ka būs lielāki satiksmes ierobežojumi Lielās ielas rekonstrukcijas laikā.

Pašlaik notiek darbs pie Jelgavas pilsētas attīstības programmas izstrādes 2014. – 2020. gadam, kas ir pamatdokuments turpmākajai Jelgavas attīstībai, tāpēc aicinu iedzīvotājus aktīvāk dalīties ar savām idejām un piedalīties pašvaldības rīkotajos pasākumos.

Nākamais gads pašvaldībai nebūs viegls, jo finansējums no valsts tiek samazināts, bet funkcijas – papildinātas. Bet mēs turpināsim pārveidot mūsu pilsētu kopā! Gribu novēlēt visiem jelgavniekiem laimīgu jauno gadu.»

Jurijs Strods:
«Sirsnīgs sveiciens visiem Jelgavas iedzīvotājiem 2012. gadā!

Dzīvojot šajā trauksmainajā laikā, kas vienlaikus ir arī ļoti trausls un pilns ar dažāda veida informāciju, galvenais, ko novēlu visiem, ir saglabāt vēsu prātu, sirds gudrību un vēlmi rīkoties tā, lai veicinātu savas ģimenes, pilsētas, valsts attīstību. Ir skaidrs, ka ikdienā pašiem bieži būs jāpieņem lēmumi, arī balstīti uz nepilnīgu informāciju, tomēr domāsim un darīsim tā, lai Latvija attīstās, lai latviešu valoda skan brīvi kā vienīgā valsts valoda, lai pilnveidojam savas un savu bērnu iemaņas un prasmes, lai nemitīgi daudz lasām un uzņemam jaunas zināšanas, lai uzdrīkstamies sākt attīstīt savu uzņēmējdarbību, lai atbalstām savas valsts uzņēmējus, jo, tikai kopā darbojoties, var sakārtot to, ko sauc par zemi un valsti. Mēs taču gribam dzīvot tādā vidē, kur ir drošība, uzticēšanās, savstarpējā palīdzēšana!

Novēlu, lai katram pietiek uzdrīkstēšanās un spīts nepadoties pirmajām grūtībām, lai veiksme un veselība pavada labās domas un labos darbus. Nākamais nebūs viegls gads, bet, ja būs savstarpējā pleca sajūta un atbalsts, zinu, ka kopā mēs daudz ko spēsim paveikt un pēc gada lepoties ar rezultātu. Lai izdodas!»

Ludmila Gineite:
 «Kontaktējoties ar pilsētas iedzīvotājiem, bijušajiem un tagadējiem audzēkņiem, viņu vecākiem, neviļus līdzpārdzīvoju viņu neveiksmes un no visas sirds priecājos par viņu panākumiem. Ļoti svarīgi šajā grūtajā laikā ir mēģināt palīdzēt cilvēkiem viņu problēmu risināšanā.

Iepriecina, ka cilvēki iespēju robežās mēģina saskatīt un novērtēt visu pozitīvo, kas notiek pilsētā, bet tajā pašā laikā ir sāpīgi, ka pilsētas jaunā paaudze pieņem lēmumu aizbraukt no valsts. Galvenais iemesls – nav darba, bet, ja darbs bija, tad alga netiek maksāta divus trīs mēnešus. Kaut arī pilsētā tiek radītas darba vietas, to katastrofāli nepietiek. Jaunu darba vietu radīšana – tas ir svarīgākais uzdevums jaunajā gadā.

Talantīgāko jauniešu aizplūšanu veicina nepietiekamas tālākizglītības iespējas un tās kvalitāte. Būtu nepieciešams pārskatīt vispārizglītojošās un profesionālās izglītības sistēmu pilsētā. Vispārējās izglītības kvalitāte tikai paaugstināsies, ja uzlabosim mājturības kabinetu materiāltehnisko bāzi, un katram skolēnam būtu iespēja tuvāk iepazīties ar dažādu profesiju svarīgākajām prasībām un būt motivētākiem, zinošākiem turpmākās profesionālās izvēles priekšā.

Novērst rindas bērnudārzos – tā ir viena no pilsētas asākajām problēmām. Dome ir sākusi izstrādāt pasākumu plānu tās risināšanai. Uzskatu, ka šo problēmu varēs atrisināt divu gadu laikā.

Neskatoties uz finansiālajām grūtībām, 2012. gadā nepieciešams veltīt uzmanību skolu stadionu uzlabošanai. Tāpat ļoti svarīgi jaunajā gadā ir pabeigt uzsākto projektu realizāciju pilsētā. Un, ņemot vērā pašreizējo sociālekonomisko situāciju valstī, nedrīkst pieļaut sociālās programmas finansiālo samazināšanu.

Tuvojas Jaungads. No visas sirds novēlu pilsētas iedzīvotājiem stipru veselību, labestību, nezaudēt vēlmi saklausīt citu sāpi, iecietību un veikt labus darbus. Gadu mijā katram ir iespēja mainīties – vairāk ticēt sev un savai veiksmei. Tā ir skaistākā dāvana! Lai daudz radošu dienu jaunajā gadā!»

Jaunākie komentāri
Lasīt visus komentārus (0)